Acum citesti:
Col. Cosmin Balcu: Numărul şi complexitatea situaţiilor cu care ne confruntăm a crescut, iar timpul mediu de intervenție este în scădere
Intreg articolul 12 minute de lectura

Col. Cosmin Balcu: Numărul şi complexitatea situaţiilor cu care ne confruntăm a crescut, iar timpul mediu de intervenție este în scădere

Colonelul Cosmin Balcu a promovat, recent, examenul pentru ocuparea definitivă a funcției de inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, instituție pe care a condus-o, de altfel, în ultimul deceniu. Care sunt planurile de viitor, pe ce se bazează în munca de zi cu zi și cum a evoluat activitatea ISU Sibiu în ultimii ani, Cosmin Balcu explică într-un interviu acordat Sibiu 100%.

Aţi câştigat recent concursul pentru ocuparea definitivă a funcţiei de inspector şef. Care sunt principalele puncte ale planului de management pe care l-aţi propus?

Într-adevăr, în data de 07 iulie, am promovat examenul pentru ocuparea funcţiei de inspector şef al ISU Sibiu, astfel încât, la nivelul acestui inspectorat, va fi asigurată continuitatea actului managerial. Experienţa mea de peste 10 ani în comanda Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu îmi dă posibilitatea de a aplica un management de tip participativ, bazat pe relaţiile umane, activitatea managerială bazându-se pe relaţiile de sprijin şi de respect faţă de toţi colegii, deoarece un manager bun este cel care acordă încredere şi şansă tuturor subordonaţilor, asigurând, astfel, un mediu în care fiecare să interacţioneze cu fiecare, iar valorile, dorinţele şi aşteptările să considere experienţa ca pe propria dezvoltare profesională.

În scopul realizării unei conduceri continue şi oportune a acţiunilor de intervenţie în anumite zone ale judeţului, precum şi pentru reducerea timpului de răspuns, intenţionăm înfiinţarea în municipiul Sibiu, a unei alte subunități, dar şi a unor noi puncte de lucru, pe Valea Oltului, în zona centrală a judeţului şi pe Valea Hârtibaciului.

Care este motto-ul/ ideea de la care aţi pornit în realizarea acestei strategii de dezvoltare a instituţiei?

Un program managerial poate conduce la obţinerea rezultatelor preconizate numai dacă este acceptat şi însuşit de cei cărora se adresează, prin coeziunea unei echipe, echipă pe care o găsim şi la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu. Identificăm aşteptări mari din partea societăţii civile, ceea ce presupune nevoia de profesionalism pentru a putea răspunde exigenţelor impuse. Am convingerea că echipa ISU Sibiu, o echipă dinamică şi puternică, cu competenţe deja dovedite în managementul situaţiilor de urgenţă, împreună cu personalul de specialitate va reuşi să ofere un serviciu public de calitate.

Cum vedeţi dezvolvarea resursei umane şi a dotărilor pe termen mediu şi lung?

Pregătirea personalului rămâne unul dintre elementele esenţiale ce garantează succesul misiunilor. Profesionalismul pompierilor a fost consolidat prin pregătirea continuă, pregătirea prin cursuri, precum şi prin cele peste 130 de exerciţii desfăşurate la nivel judeţean, în cursul anului trecut, în vederea eficientizării acţiunilor de intervenţie pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a verificării viabilităţii planurilor de răspuns şi a capacităţii de reacţie a structurilor operative.

Avem în vedere încadrarea funcţiilor vacante prin metode de recrutare şi selecţie a personalului, dar şi prin repartiţia absolvenţilor Facultăţii de Pompieri şi ai Şcolii de subofiţeri pompieri și protecție civilă „Pavel Zăgănescu”- Boldeşti, în scopul asigurării intervenţiei operative a instituţiei, iar în ceea ce priveşte dotarea inspectoratului, acesta este dotat cu tehnică de ultimă generaţie.

Pe de o parte, noile autospeciale achiziţionate au contribuit considerabil la îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă, asociaţi intervenţiei operative (timp de răspuns, eficienţă), iar pe de altă parte, repartizarea tehnicii de intervenţie, prin operaţionalizarea punctelor de lucru înfiinţate, asigură o mai bună acoperire a teritoriului în ceea ce priveşte tipurile de risc ce trebuie gestionate.

În momentul de faţă, mai avem câteva nevoi pe care sper să le acoperim în perioada următoare. Dotarea cu tehnică performantă a fost şi este în continuare o prioritate instituţională.

Pentru aportul substanţial adus pe linia îmbunătăţirii dotării cu tehnică şi echipamente specifice de intervenţie, mulţumesc Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Consiliului Judeţean Sibiu, care ne-au sprijinit permanent.

Cum se situează judeţul Sibiu, prin ISU Sibiu, în acest moment la nivelul ierarhiei naţionale?

În sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă nu putem vorbi despre o ierarhie, deoarece misiunea noastră, a tuturor, este aceeaşi, de a salva vieţi, uneori chiar cu preţul vieţii.

ISU Sibiu este, din 01 ianuarie 2017, inspectorat de gradul I datorită măsurilor manageriale întreprinse ca urmare a eforturilor şi realizărilor avute de către întreaga echipă, fapt ce a contribuit în mod cert la creşterea dimensională a inspectoratului, plasându-l pe o treaptă superioară, din punct de vedere organizatoric. La nivel naţional, în anul 2016 ne-am clasat în primele 5 inspectorate din ţară ca număr total de misiuni (15.221). Din punct de vedere al intervenţiilor, ne-am remarcat pozitiv atât în anul 2015, cât şi în anul 2016, la nivel naţional, cu titlul de Pompierul anului”, care a fost acordat unor subofiţeri din cadrul inspectoratului nostru, cărora le mulţumesc pentru profesionalismul dovedit în îndeplinirea misiunilor, pe timpul cărora au demonstrat că experienţa intervenţiilor, curajul, stăpânirea de sine şi cunoaşterea procedurilor specifice sunt esenţiale în situaţii de urgenţă.

Consideraţi că mai există probleme care ar necesita îmbunătăţire? Dacă da, care? Şi care sunt măsurile prevăzute pentru remediere?

Principala deficienţă a inspectoratului este încadrarea cu personal, aceasta fiind de 80%, procent care poate părea mare, dar care constituie un factor negativ al asigurării capacităţii de intervenţie a inspectoratului. O problemă ce prinde contur şi care poate deveni o disfuncţionalitate majoră a sistemului de răspuns în situaţii de urgenţă este îmbătrânirea graduală, sistematică, a efectivelor, aspect determinat de numărul mic de intrări în sistem, în special la subofiţeri.

Se vorbeşte foarte mult de autorizarea PSI a tuturor instituţiilor/ şcolilor. Cum se implică ISU Sibiu astfel încât reprezentanţii clădirilor vizate să reuşească să se încadreze în termen?

Unităţile de învăţământ reprezintă o categorie aparte, prin prisma faptului că aceste categorii de obiective sunt frecventate de acelaşi public. Prin activităţile de informare preventivă pe care instituţia noastră le desfăşoară, s-a încercat ca beneficiarii (preşcolarii, elevii, studenţii şi personalul) să cunoască specificul clădirii, unde sunt amplasate mijloacele de apărare împotriva incendiilor, căile de evacuare, locul de întâlnire în caz de incendiu etc. Trebuie menţionat faptul că deţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu nu exclude riscul producerii unui incendiu, aşa cum nici lipsa acestui document administrativ nu maximizează riscul producerii. Acest aspect nu exclude necesitatea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, I.S.U. Sibiu fiind într-o continuă activitate de actualizare şi identificare a clădirilor care necesită autorizaţie de securitate la incendiu, dar şi de îndrumare şi control a administratorilor clădirilor în ceea ce priveşte securitatea la incendiu.

Pregătirea elevilor şi a personalului din cadrul unităţilor de învăţământ în domeniul situaţiilor de urgenţă, este o activitate aflată în permanenţă în primul plan al preocupărilor noastre, derulată periodic prin exerciţii de evacuare la unităţile de învăţământ la care participă elevii, preşcolarii, personalul didactic şi nondidactic. De asemenea, ISU Sibiu este un aliat al sistemului de învăţământ în ceea ce priveşte activitatea de informare preventivă a acestei categorii de public. Astfel că am organizat acţiuni „Porţi Deschise” cu participarea elevilor şi cadrelor didactice din judeţ, desfăşurate preponderent în cadrul programului „Şcoala Altfel”. Sub egida acestei activităţi curriculare, cadrele unităţii noastre s-au deplasat la unităţi de învăţământ unde au ţinut lecţii deschise pe tema situaţiilor de urgenţă şi au prezentat tehnica de intervenţie.

În plus, în fiecare an, se execută controale, inspecţii şi verificări la toate unităţile de învăţământ din judeţ, pentru identificarea neregulilor pe linia apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile şi depunem eforturi, împreună cu factorii de răspundere de la nivel local, pentru remedierea acestora cât mai rapid cu putinţă. Toate aceste activităţi, desfăşurate sub coordonarea cadrelor unităţii noastre, au ca scop asigurarea climatului de siguranţă în şcoli, dar şi instruirea copiilor, tinerilor şi personalului din cadrul unităţilor de învăţământ cu privire la modul corect de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.

Totodată, vă informăm despre faptul că, recent, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 146/2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, care prevede că termenul pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu se prorogă până la data de 30 septembrie 2017, iar beneficiarii, care depun până la data de 30 septembrie 2017 documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu sau au proiecte în avizare pentru finanţare, sunt exceptaţi de la aplicarea amenzilor, dacă termenul de conformare nu depăşeşte 31 decembrie 2017. În acest sens, cadrele ISU Sibiu acordă sprijin de specialitate tuturor administratorilor de clădiri pentru intrarea cât mai repede în legalitate.

ISU Sibiu s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. Care consideraţi că ar fi principalele etape în această dezvoltare?

În permanenţă am considerat, am solicitat şi am avut ca obiectiv primordial asigurarea capacităţii operaţionale a unităţii, fapt care reiese şi din numeroasele activităţi şi intervenţii. Printre priorităţile activităţii mele s-a numărat şi cea legată de pregătirea personalului, sub multiple forme (misiuni, asigurarea cu formatori, participarea la cursuri a multor cadre, etc). O atenţie deosebită am acordat planificării şi utilizării judicioase a resurselor şi m-am implicat în mod activ pentru crearea unui colectiv armonios şi cooperant la nivelul întregului inspectorat, axându-mi activitatea pe cunoaşterea personalului, pe gestionarea şi rezolvarea tuturor problemelor întâlnite în cadrul colectivului. Am susţinut stabilirea priorităţilor esenţiale, respectarea legalităţii, încadrarea în bugetul alocat şi, mai ales, am desfăşurat activităţi pentru întărirea disciplinei financiar-contabile, precum şi asigurarea tuturor măsurilor legale privind angajarea şi cheltuirea banului public. Astfel, am gestionat activitatea inspectoratului şi am asigurat atingerea obiectivelor proiectate prin planificarea, organizarea şi orientarea activităţilor spre finalitate, prin acţiuni de coordonare, prin faptul că am comunicat întotdeauna o viziune asupra activităţii, am înştiinţat personalul de acţiunile întreprinse, astfel încât personalul ISU Sibiu are forţă de coeziune, datorită încrederii inspirate, încurajându-l mereu să se autoevalueze, autodepăşească, ceea ce a reuşit prin fapte.

Dacă mă refer la direcţiile de acţiune care neau ghidat şi ne vor ghida în continuare activitatea, aş dori să menţionez: dezvoltarea capacităţii de rezilienţă în situaţii de criză şi dezastru; realizarea unor capabilităţi care să permită stabilizarea situaţiei şi asigurarea managementului consecinţelor în cel mai scurt timp de la producerea unui eveniment catastrofal; consolidarea activităţii de conducere/cooperare cu toate componentele subsistemului local de management pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, dar şi consolidarea identităţii vizuale a inspectoratului în opinia publicului larg şi în percepţia celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, instituţiilor publice deconcentrate şi a operatorilor economici.

Pentru tot ceea ce am realizat până acum, la nivel instituţional şi pentru toate proiectele care vor prinde contur de acum înainte, vreau să adresez mulţumiri conducerii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi tuturor conducătorilor şi personalului instituţiilor administraţiei publice locale şi instituţiilor publice deconcentrate de la nivel judeţean, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi structurilor aparţinând Sistemului de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională cu care, prin specificul activităţii, am interacţionat şi am desfăşurat cu succes acţiuni şi misiuni comune.

Care este bilanţul ultimelor şase luni şi cum arată comparativ cu primele şase luni ale anului trecut?

Dacă ne referim numai la intervențiile din prima jumătate a acestui an, pot să vă spun că ISU Sibiu a gestionat un număr de 7.272 situaţii de urgenţă şi urgenţe medicale, ceea ce înseamnă o medie de 40 de intervenții pe zi, concretizate în misiuni de salvare a vieţii şi bunurilor cetăţenilor. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2016, numărul situaţiilor de urgenţă la care au intervenit serviciile profesioniste a scăzut cu 7,6 %.

Timpul mediu de răspuns, ce constituie factorul esenţial care, în ceea ce ne priveşte, face diferenţa, de multe ori, între viaţă şi moarte, se situează la o valoare medie de 11 minute şi 2 secunde în anul 2017 şi de 11 minute şi 6 secunde în anul 2016, pentru echipajele SMURD, iar pentru echipajele care au intervenit în situaţii de urgenţă, timpul mediu de răspuns a fost de 9 minute şi 59 de secunde în 2017 şi 11 minute şi 3 secunde în anul 2016.

În ceea ce priveşte numărul intervenţiilor, dacă în anul 2005 ne situam undeva la 5 misiuni pe zi, iar în anul 2008 la 10 misiuni pe zi, în anul 2016 s-a ajuns la o medie de 42 de misiuni pe zi.

Iată că, în timp ce numărul şi complexitatea situaţiilor cu care ne confruntăm a crescut, timpul mediu de răspuns al forţelor de intervenţie este în scădere, ceea ce este îmbucurător şi se datorează, în principal, operaţionalizării punctelor de lucru înfiinţate la Avrig, Sălişte, Dumbrăveni, Copşa Mică şi Păltiniş.

Introdu cuvintele cheie si apasa Enter.