Acum citesti:
Municipiul a început derularea proiectului de 50.000 de euro
Intreg articolul 2 minute de lectura

Municipiul a început derularea proiectului de 50.000 de euro

Mediașul a demarat proiectul „Strategia de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate de pe raza Municipiului Mediaș”, care va fi finalizat în data de 9 noiembrie 2017. Proiectul este cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020 în cadrul apelului de proiecte: Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome. Valoarea totală eligibilă a proiectului, fără TVA, este de 221.951,84 lei, din care 215.688, 89 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Proiectul are ca obiectiv general creșterea capacității de planificare strategică la nivelul municipiului Mediaș prin elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală având ca scop creșterea gradului de dezvoltare socio-economică a zonelor urbane marginalizate, bazată pe responsabilitatea comunității. Activitățile proiectului includ înființarea Grupului de Acțiune Locală și asigurarea funcționalității acestuia, inclusiv prin îmbunătățirea competențelor membrilor și personalului Grupului, delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului Strategiei de Dezvoltare Locală, inclusiv a zonei urbane marginalizate, animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de Strategia de Dezvoltare Locală și elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală și a listei indicative de intervenții prin care Grupulde Acțiune Locală consideră că vor fi atinse obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală.
Prin implementarea proiectului se urmărește constituirea unui parteneriat local viabil, un Grup de Acțiune Locală, având ca scop dezvoltarea socio-economică a comunității marginalizate de pe raza municipiului Mediaș, diagnosticarea stării relațiilor funcționale, a disparităților și a oportunităților de dezvoltare în scopul formulării direcțiilor de dezvoltare locală, stimularea participării și implicării membrilor comunității în procesul de planificare strategică, în vederea construirii unui relații de parteneriat necesare rezolvării în comun a unor probleme de importanță majoră pentru dezvoltarea zonei marginalizate din Municipiul Mediaș.

Introdu cuvintele cheie si apasa Enter.