Acum citesti:
Se primesc cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire
Intreg articolul 3 minute de lectura

Se primesc cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire

Timp pe aproape 5 săptămâni, în perioada 11 octombrie-15 noiembrie 2017, la sediul Direcției de Asistență Socială Mediaș de pe Aleea Comandor Dimitrie Moraru numărul 11, în incinta fostei Școli de Aviație, vor fi preluate cererile însoțite de acte doveditoare, în vederea acordării ajutoarelor de încălzire pentru sezonul rece 2017-2018. Nu există modificări față de anul precedent în privința condițiilor de acordare ale respectivelor subvenții, fiind menținut inclusiv plafonul de 615 lei pe membru de familie. Cererile vor fi distribuite și primite în același loc, la sediul Direcției de Asistență Socială. Cererea tipizată, completată corect şi complet va fi însoţită de următoarele acte :
– o factură de gaz cât mai recentă

– xero-copii după buletinele de identitate ale membrilor familiei (cu adresa corectă), după certificate de naştere, după caz – se vor prezenta obligatoriu buletinele de identitate pentru toţi membri familiei şi în original

– xero-copie după certificatul de căsătorie

– acte de venit din luna septembrie 2017: adeverinţe de salariu, (fluturaş salariu semnat şi ştampilat) cu venitul net,( inclusiv tichete de masă ), cupoane de şomaj, cupoane pensie, cupoane indemnizaţie persoană cu handicap, etc.

– pentru persoanele care nu realizează nici un venit, declaraţie pe propria răspundere

– hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau de încuvinţare a adopţiei, potrivit legii

– hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii

– dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a tutelei/curatelei, potrivit legii

– alte acte doveditoare, după caz : xero-copii după sentinţă divorţ şi stabilire pensii de întreţinere, certificate de handicap, certificat de deces, etc.

– pentru persoanele care nu sunt proprietare, xero-copii după contractele de închiriere, comodat sau concesiune, contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, împuternicire de la proprietarul locuinţei

– xero-copie după cartea de identitate a autoturismului/motocicletei/ /talonul de înmatriculare, pentru persoanele care deţin autoturism/motocicletă

– adeverinţă eliberată de Direcția Fiscală Locală Mediaș (Primărie) din care rezultă dacă familia sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în anexa 4 – HG 920/2011 modificată

Titularul cererii de acordare a ajutorului de încălzire trebuie să fie titularul contractului de furnizare a gazului (persoana trecută pe factura de gaz). Informații suplimentare legate de respectiva prestație socială pot fi obținute accesând site-ul oficial al instituției.

Introdu cuvintele cheie si apasa Enter.