Acum citesti:
Se preiau cererile pentru locuințele sociale
Intreg articolul 3 minute de lectura

Se preiau cererile pentru locuințele sociale

Ca la fiecare început de an, Direcția de Asistență Socială Mediaș (D.A.S.) va prelua cererile persoanelor și familiilor îndreptățite să obțină o locuință socială.

Actele necesare pentru dosarul de solicitare a unei locuinţe sociale sunt:

Cererea tip – se obţine de la ghişeul D.A.S. şi va fi însoţită de următoarele acte doveditoare necesare pentru evaluarea cererilor şi stabilirea listei de priorităţi :

 1. Copie după actul de identitate pentru toţi membrii familiei;
 2. Copie după certificatul de naştere pentru toţi membrii familiei;
 3. Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul) ;
 4. Dovezile de venit la toţi membrii familiei (după caz): adeverinţă salariu net și dovada încadrării în muncă; cupoane de pensie; cupoane şomaj; ajutor special persoană cu handicap accentuat sau grav; adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară pentru persoanele fizice autorizate; adeverinţă privind cuantumul ajutorului social; cupoanele cu alocaţia de stat pentru copii ( sau extrasul de cont); adeverinţa de la institutuția de învățământ pentru fiecare copil de vârstă şcolară; declaraţie pe propria răspundere şi adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară, pentru persoanele majore care nu realizeaza venituri;
 5. Copie decizie de pensie invaliditate (dacă este cazul)
 6. Copie după ultima diplomă de studii sau cursuri acreditate (persoane adulte dacă este cazul );
 7. Copie după diploma obținuță la compeții nationale sau internaționale (copii cu vârstă școlară dacă este cazul )
 8. Copie după carnetul de elev pentru elevii care au obtinut media generală minim 8 sau calificativul minim B (dacă este cazul)
 9. Acte doveditoare conform art. 43 din Legea nr. 114/1996 pentru solicitanţii care se încadrează în urmatoarele categorii:
 • Persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari,
 • Tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani,
 • Persoanele cu handicap accentuat sau grav
 • Pensionarii, veteranii şi văduvele de război,
 • Eroii şi urmaşii eroilor Revoluţiei române din decembrie 1989
 • Persoanele persecutate din motive politice precum şi celor deportate în străinatate ori constituite în prizonieri, începând cu 1 martie 1945 – Decretul-lege nr. 118/1990
 • Solicitanţii care provin din rândul persoanelor repatriate;
 • Persoanele care dovedesc că sunt marginalizate social – beneficiarii de ajutorul social conform legii nr. 416/2001 si H.G nr. 1149/2002.

Perioada de preluare a dosarelor este de cinci săptămâni, respectiv din 12 ianuarie până în 17 februarie, de luni până vineri între orele 8-12, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială – Mediaş.

Introdu cuvintele cheie si apasa Enter.