Acum citesti:
A început înscrierea în licee
Intreg articolul 5 minute de lectura

A început înscrierea în licee

Dacă săptămâna trecută Evaluarea Națională s-a încheiat, iar rezultatele finale au fost afișate, în această săptămână se dă startul înscrierii efective în liceu. Astfel, începând de astăzi, 3 iulie, și până joi, 6 iulie elevii își completează opțiunile în fișele de înscriere, iar acestea vor fi introduse în baza de date computerizată. Candidații din alte județe care doresc să se înscrie la unul dintre liceele sibiene o pot face la sediul Inspectoratului Școlar Județean, str. Lucian Blaga, nr.26, între orele 8:00 – 16:00.

Repartizarea se va face ordonând candidații din județ respectiv descrescător, după medii, încercându-se plasarea fiecărui candidat, începand de la cel cu media cea mai mare până la cel cu media cea mai mică, la una din opțiunile exprimate.

Ordonarea candidaților se face descrescător după mai multe criterii: media de admitere, media de evaluare natională, media generală de absolvire a claselor V-VIII, nota obținuta la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale, nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale și nota obținută la proba de limba maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștintelor de limba maternă, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de înățământ cu predare în limba minorităților naționale.

AICI găsiți ierarhia pe județ pentru admiterea din acest an.

Așa se calculează media de admitere la liceu în 2017

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderata între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;

EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a

Admiterea în licee se desfășoară, în cadrul primei etape, după cum urmează:

3 iulie 2017Afișarea în unitatea de învățământ respectivă a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini;

4 iulie 2017 Ridicarea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere de către candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini;

3-6 iulie 2017 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere;

4-7 iulie 2017 Verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator;

12 iulie 2017 – Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018;

13 iulie 2017: Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listelor cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în învățământul liceal de stat din județ/municipiul București. Afișarea de către fiecare liceu a listei candidaților repartizați în liceul respectiv;

13-17 iulie 2017: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;

19-21 iulie 2017: Rezolvarea de către comisiile de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa computerizată de repartizare.

Cea de-a doua etapă a admiterii la licee se va desfășura astfel:

24 iulie 2017 – Afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;

4 septembrie 2017 – Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;

4 – 7 septembrie 2017 – Depunerea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare;

8 septembrie 2017 – Repartizarea acestor absolvenți.

În ceea ce privește candidații pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă, ordinul prevede următorul calendar:

5 mai 2017 – Anunțarea centrului special de înscriere;

3 iulie 2017 – Anunțarea calendarului admiterii la învățământul seral și la cel cu frecvență redusă;

18-19 iulie 2017 Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă;

19-21 iulie 2017 – Repartizarea candidaților din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018 pe locurile de la învățământul seral sau cu frecvență redusă.

Introdu cuvintele cheie si apasa Enter.