Acum citesti:
Important: Cum se obține atestatul de întreprindere socială
Intreg articolul 3 minute de lectura

Important: Cum se obține atestatul de întreprindere socială

În cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, funcţionează Compartimentul de Economie Socială care are ca atribuţie principală soluţionarea solicitărilor de eliberare a atestatului de întreprindere socială, precum şi a mărcii de întreprindere socială de inserţie.
Întreprinderile sociale acceptate prin lege pot fi: societăţile cooperative de gradul I, cooperativele de credit, asociaţiile şi fundaţiile, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, societăţile agricole, orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în această lege.
Eliberarea atestatului de intreprindere socială
Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat de întreprindere socială, la solicitarea persoanelor juridice în dreptăţite, pe baza actelor de înfiinţare şi funcţionare.
Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care:
•acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
•alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;
•se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
•aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.
Atestatul se eliberează de către agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, prin compartimentul pentru economie socială.Atestatul se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada că sunt respectate condiţiile care au stat la baza acordării acestuia.

Eliberarea mărcii sociale
Statutul de întreprindere socială de inserţie se certifică prin acordarea mărcii sociale care cuprinde certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, cu o valabilitate de 3 ani de la data emiterii, precum şi un element specific de identitate vizuală, care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrărilor executate ori a documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu. Întreprinderile sociale de inserţie beneficiază de gratuitate pentru emiterea mărcii sociale şi înregistrarea în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale.
Marca socială se acordă întreprinderii sociale care:
•are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;
•are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor defavorizate.
Întreprinderile sociale de inserţie au obligaţia de a asigura, pentru persoanele angajate, care fac parte din grupul vulnerabil, măsuri de acompaniament care să asigure inserţia profesională şi socială.
Informaţii suplimentare referitoare la modul de acordare a atestatului de întreprindere socială precum şi a mărcii sociale de inserţie, regăsiţi pe site-ul AJOFM Sibiu – www.sibiu.anofm.ro, la tel. 0269/210882, int. 114, sau la sediul din strada Morilor nr. 51A.

Introdu cuvintele cheie si apasa Enter.