Acum citesti:
Securitatea și sănătatea la locul de muncă, preocupare comună a tuturor actorilor pieței muncii
Intreg articolul 3 minute de lectura

Securitatea și sănătatea la locul de muncă, preocupare comună a tuturor actorilor pieței muncii

În cursul anului 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu, va desfăşura o acțiune de verificare a organizării, funcționării a comitetelor de securitate și sănătate în muncă (CSSM) precum și consultări cu angajatorii și lucrătorii din unitățile cu mai mult de 50 de lucrători. Acțiunea are ca obiective sensibilizarea angajatorilor privind importanța lucrătorilor, precum și importanța organizării și funcționării comitetelor de securitate sănătate în muncă; informarea și conștientizarea angajatorilor privind respectarea obligațiilor legale referitoare la consultarea lucrătorilor, precum și organizarea și asigurarea funcționării CSSM; controale ale inspectorilor de muncă în perioada trimestrelor III – IV în unitățile cu peste 50 de salariați.

Motivarea acțiunii a fost dată de faptul că securitatea și sănătatea la locul de muncă reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte ale politicii europene privind ocuparea forței de muncă și afacerilor sociale. Îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă reprezintă o preocupare comună, atât dintr-o perspectivă umanitară, cât și dintr-una economică. Un mediu de lucru sigur și sănătos reprezintă un element esențial pentru calitatea muncii. Abordarea europeană privind asigurarea securității și sănătății la locul de muncă acordă o importanță deosebită consultării lucrătorilor – aceasta reprezintă o condiție esențială pentru desfășurarea activității în condiții mai sigure și mai sănătoase și o cale de reducere a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale. De la adoptarea Directivei Cadru 89/391/CEE consultarea lucrătorilor reprezintă o cerință juridică pentru toți angajatorii din statele membre UE. Deși angajatorii sunt singurii responsabili de asigurarea securității și sănătății în întreprinderile lor, Directiva cere și lucrătorilor să își ofere sprijinul. Angajatorii nu au întotdeauna soluții la toate problemele de securitate și sănătate. Adesea lucrătorii posedă experiențe și cunoștințe mai complexe despre modalitățile de desfășurare a activității și modul în care îi afectează. În timpul controalelor efectuate de inspectorii de muncă s-a constatat că, uneori, consultarea lucrătorilor este realizată în mod formal sau nu se realizează deloc iar  comitetele de securitate și sănătate în muncă (CSSM) în unele unități nu funcționează  sau funcționează doar formal. În acest sens în cadrul acțiunii au fost elaborate ghidul orientativ  și fișele de consultare și instruire privind verificarea organizării și funcționării CSSM-ului, care pot fi consultate pe site-ul inspectoratului de muncă.

În data de 8 august, la sediul ITM Sibiu a avut loc o ședință de informare cu conducătorii sau reprezentanții  unităților cu peste 50 de salariați referitoare la derularea acțiunii privind verificarea organizării, funcționării a comitetelor de securitate și sănătate în muncă.

Introdu cuvintele cheie si apasa Enter.