Acum citesti:
Posturi vacante la Ministerul Culturii și Identității Naționale
Intreg articolul 3 minute de lectura

Posturi vacante la Ministerul Culturii și Identității Naționale

Ministerul Culturii și Identității Naționale organizează concurs pentru 2 posturi vacante în cadrul ministerului.

Este vorba despre consilier juridic clasa I grad profesional principal la Serviciul Juridic, Contencios și consilier juridic clasa I grad profesional superior la Serviciul Juridic, Contencios. Înscrierea la concurs se face în perioada 12 – 31 mai 2017, în intervalul orar 8:30 – 17:00 luni – joi, 8:30 – 14:30 vineri, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale (camera 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti).

– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

– proba scrisă va avea loc în data de 12 iunie 2017, ora 1100;

– interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiții pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs:

Condiţii generale:

  1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
  2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
  4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  6. f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
  7. g) îndeplineste condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
  8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  9. i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  10. j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice:

b.1. condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic clasa I grad profesional principal la Serviciul Juridic, Contencios:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor sociale – ramura științe juridice;

vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani.

b.2. condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic clasa I grad profesional superior la Serviciul Juridic, Contencios:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor sociale – ramura științe juridice;

vechime minimă în specialitatea studiilor: 9 ani.

Mai multe informații despre concurs găsiți AICI.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, la numărul de telefon 021.224.28.19 sau 021.224.41.46.

 

Foto: mangalianews.ro

Introdu cuvintele cheie si apasa Enter.