Acum citesti:
Contract de peste 3,5 milioane de lei semnat de Apa Târnavei Mari
Intreg articolul 2 minute de lectura

Contract de peste 3,5 milioane de lei semnat de Apa Târnavei Mari

Operatorul Regional Apa Târnavei Mari anunță semnarea Contractului de finanțare aferent Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Sibiu, Regiunea Nord și Nord – Est, în perioada 2014-2020”, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM 2014 – 2020).

Valoarea contractului este de 3.556.461,53 lei, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene fiind de 2.540.329,67 lei, contribuția de la Bugetul Statului 418.407,24 lei și bugetele autorităților locale implicate în proiect-29.886,23 lei. Perioada de derulare este de 16 luni, respectiv, între 17 noiembrie 2016 și 9 martie 2018, prin intermediul acestui contract fiind finanțate activitățile aflate deja în derulare în cadrul contractului de Asistență Tehnică.

Obiectivele Contractului Asistență Tehnică, constau în efectuarea de studii, expertize şi documentaţii necesare elaborării Aplicaţiei de finanţare, inclusiv a documentelor suport, printre care studiul de fezabilitate, analiza instituțională, analiza cost – beneficiu, evaluarea impactului asupra mediului, elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru viitoarele contracte de servicii, de furnizare de produse și de lucrări.

Proiectul „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Sibiu, Regiunea Nord și Nord – Est, în perioada 2014-2020” reprezintă o continuare a eforturilor anterioare ale Operatorului Regional de planificare a investiţiilor la nivelul ariei de operare prezente şi viitoare, în scopul realizării strategiei locale şi judeţene de dezvoltare a sectorului de apă și apă uzată și, în context mai larg, al îndeplinirii obligațiilor prevăzute în Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană.

Implementarea proiectului regional va crea premisele necesare creșterii calității vieții locuitorilor din aria proiectului, prin îmbunătățirea accesului populaţiei la serviciile de alimentare cu apă potabilă, furnizată la o presiune adecvată şi fără întreruperi, respectiv, de colectare şi epurare a apelor uzate.

Introdu cuvintele cheie si apasa Enter.