Acum citesti:
Modificare importantă pentru admiterea în școlile M.A.I.
Intreg articolul 3 minute de lectura

Modificare importantă pentru admiterea în școlile M.A.I.

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne a fost emis Ordinul nr. 144 din 21.11.2017 care modifică prevederile Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne și prevederile Ordinului M.A.I. nr. 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în Ministerul Afacerilor Interne. Cu alte cuvinte, pentru cei interesați de o carieră în M.A.I., criteriul de înălțime a fost eliminat. Data limită până la care pot fi depuse dosarele de înscriere la sesiunea de admitere în școlile postliceale ale M.A.I., Ianuarie 2018, este de 5 decembrie 2017.

Iată care sunt condiţiile legale şi criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor:
· să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
· să cunoască limba română scris şi vorbit;
· să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
· să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
· să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
· să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
· să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
· să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
· să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
· să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
· nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
· să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinută de vară;
· să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
· să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Nu se acordă derogări de la condiţiile de înscriere. Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, din mun. Sibiu, strada Revoluţiei numerele 4 – 6, în zilele de marţi şi joi, între orele 10,-15, de unde se pot primi informaţii privind documentele de înscriere, respectiv pentru întocmirea dosarelor de candidat, tematica şi bibliografia de concurs. Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0269-20.83.11 şi pe site-ul http://sb.politiaromana.ro.

Introdu cuvintele cheie si apasa Enter.