Connect with us

Administrație

18 terenuri din Cartierul Tineretului, disponibile pentru tineri

Odeta Veştemean

Publicat

pe

terenuri tineri site
Bannet continental 29 aprilie

Tinerii între 18 și 35 de ani care nu au deținut niciodată propria locuință și nu au nici terenuri în posesie, au șansa să își construiască o casă pe un teren pus la dispoziție gratuit de primărie. Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească tinerii sunt prezentate în articolul 2 al Legii 15/2003, iar criteriile suplimentare sunt stabilite prin HCL 384/2011, putând fi consultate pe site-ul primăriei, www.sibiu.ro. Un număr de 18 terenuri din Cartierul Tineretului au rămas libere, după ce tinerii cărora le-au fost repartizate iniţial nu au început construcţia unei locuinţe, acestora retrăgându-li-se dreptul de folosinţă gratuită. Astfel, comisia constituită în acest scop va primi dosare în perioada 24 august – 16 octombrie 2015. Aşa cum prevede legislaţia, aceste terenuri vor fi atribuite în folosinţă gratuită, pe perioada existenţei construcţiei. Terenurile au suprafețe cuprinse între 264 şi 420 m2.
Dosarele vor conţine toate documentele specificate în Anexa 2 la HCL 384/2011, împreună cu cererea tip pentru atribuirea unui astfel de teren. Formularul tipizat al cererii poate fi obţinut de la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni începând cu data de 17 august 2015, dar poate fi descărcat şi de pe site-ul instituţiei, www.sibiu.ro, începând cu aceeași dată. Dosarele se primesc la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni în perioada 24 august – 16 octombrie 2015. Programul cu publicul al Centrului este următorul: luni, de la 8.30 la 18.30, iar marţi–vineri, de la 8.30 la 16.30.

Cine poate depune dosare?

Articolul 2 din Legea 15/2003 stabileşte criteriile generale care trebuie îndeplinite de cei care depun dosare:
a) au împlinit vârsta de 18 ani la data depunerii cererii; 
b) nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi; 
c) părinţii acestora nu deţin sau nu au deţinut în ultimii 10 ani în proprietate un teren în suprafaţă mai mare de 500 m2 în mediul urban sau de 5.000 m2 în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul. 

Criteriile suplimentare sunt stabilite prin HCL 384/2011

http://www.sibiu.ro/ro2/pdf2011/hot384.pdf

Un criteriu important şi eliminatoriu se referă la faptul că doar unul dintre soţi are dreptul să depună dosar. În cazul în care ambii soţi depun dosar, doar prima cerere din punct de vedere cronologic va fi luată în considerare.

Cel de-al doilea criteriu eliminatoriu se referă la obligativitatea depunerii unei declaraţii pe proprie răspundere în formă autentică (notarială) de către soţul/soţia solicitantului din care să rezulte că nu a avut sau nu deţine în proprietate o locuinţă sau nu a avut şi nu deţine în proprietate şi/sau folosinţă gratuită (conform Legii 15/2003) un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren, cât şi în alte localităţi.

Criteriile suplimentare se referă la vârsta solicitantului, componenţa familiei, starea civilă a solicitantului, existenţa sau absenţa înscrierilor în cazierul judiciar şi existenţa sau nu a datoriilor către bugetul local. Pentru fiecare criteriu va fi acordat un punctaj. Punctajul maxim pentru fiecare dosar este de 100 de puncte.

Comentează

Scrie un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *