23.1 C
Sibiu
sâmbătă, iunie 15, 2024

Aeroportul Sibiu, între ficţiune şi realitate

Publicitate

Cele mai citite

Martin Bottesch, preşe­dintele Consiliului Jude­ţean, a făcut publice concluziile Studiului pentru determinarea strategiei de dezvoltare a Aeroportului Sibiu, realizat de firma Symbios AG din Karlsruhe, Germania şi comandat de Consiliul Judeţean Sibiu. Studiul face referire la mai multe opţiuni. Acestea vizează încheierea unui contract de management cu o firmă privată; concesionarea aero­portului către o firmă privată; trans­formarea Regiei Autonome �Aero­portul Sibiu� într-o societate pe acţiuni şi vânzarea unei părţi din acţiuni (privatizare parţială) sau menţinerea actualei forme de organizare a aeroportului. În aceste condiţii consilierii judeţeni şi cei locali, vor trebui să opteze pentru cea mai bună variantă de administrare a aeroportului. ,,În urma mai multor runde de discuţii, se va lua o hotărâre�, a declarat Martin Bottesch. Varianta sugerată de studiu este concesionarea pe o perioadă de 35 de ani. Pe timpul concesiunii, concesionarul are drep­tul de gestiona aeroportul, dar şi obligaţia de a realiza investiţiile care se impun. Proprietarul aeroportului ar primi redevenţa şi o parte din profit, ambele sume fiind stabilite prin contract. Aeroportul ar rămâne astfel în proprietatea judeţului şi a municipiului Sibiu, care ar putea hotărî ce se va-ntâmpla cu el după expirarea termenului de concesiune. Privatizarea parţială a aeroportului prin transformarea sa în societate pe acţiuni este şi ea o posibilitate de luat în seamă. În cazul acesta, atât eventualele cştiguri, dar şi pierderile sau riscurile, s-ar împărţi la toţi acţionarii. Prognoza traficului aerian Pentru prognoză, firma germa­nă a considerat două scenarii, unul de bază şi unul optimist. Potrivit scenariului de bază, traficul aerian pe Aeroportul din Sibiu se dezvoltă prin operarea companiilor existente la ora actuală, fără să fie încheiate contracte cu noi companii. În cea ce priveşte pasagerii, în scenariul de bază vor fi în 2009 � 191.206 pasageri, iar în 2025 – 750.529 pasageri. Scenariul optimist vine cu 238.214 de pasageri în 2009 şi 1.204.229 de pasageri în 2025. De remarcat că în 2007 numărul pasagerilor Aeroportului Sibiu a fost de 112.077, iar în 2008 de 165.057. În anul 2007, Aeroportul Timişoara avea 864.371 pasageri, iar cel din Cluj 418.134 de pasageri (potrivit modulului 1 al studiului Symbios). ţinând cont de cele două scenarii, se poate presupune că în anul 2025 numărul pasagerilor pe Aeroportul Sibiu va putea fi în jur de 1 milion. Nevoia de investiţii Preşedintele Consiliului Jude­ţean Sibiu, Martin Bottesch, a explicat că în următorii ani vor fi necesare unele investiţii. Astfel pentru dezvoltarea zonei ,,airside�, ar avea nevoie de 1 sau 2 autobuze de pasageri rampă, de un dispozitiv auxiliar de alimentare şi de o a doua maşină de pompieri modernă. De asemenea, ar fi nevoie de unele investiţii pentru dezvoltarea serviciilor ,,non-aviation�, precum şi pentru modernizarea clădirii ad­ministrative (terminalul vechi). Pe baza analizei situaţiei actua­le a Aeroportului Sibiu şi a cantită­ţilor de mărfuri tranzitate pe acest aeroport în perioada 2003-2008, dar şi pe baza comparaţiei cu unele aeroporturi din Germania � Braun­schweig/Wolfsburg (73.869 pasageri în 2007), Münster/Osnabrueck (1.613.413 pasageri în 2007), Dort­mund (2.155.064 pasageri în 2007) şi Saarbrücken (517.920 pasageri în 2008), firma Symbios estimează că departamentul cargo va avea, la Sibiu, o dezvoltare insignifiantă în următorii ani. ,,Acum nu se pune problema unei investiţii într-un terminal cargo�, a spus Martin Bottesch. Potrivit unui scenariu socotit de Symbios ca �realist�, cu o creştere anuală de 3% a volu­mului de mărfuri tranzitate pe Aero­portul Sibiu, acest volum va fi de aproximativ 35.500 kg în 2009 şi de 56.000 kg în 2025. Chiar dacă în cazul unui scenariu �optimist� cu o creştere de 5% a volumului de mărfuri tranzitate la Aeroportul Sibiu s-ar ajunge la 233.000 kg în 2025, Symbios apreciază că departamentul cargo nu va fi de mare importanţă până în 2025. t

Publicitate

Publicitate

spot_img
Ultimele știri

FOTO/VIDEO: „Stă în puterea noastră să descurajăm ura”, campanie a Poliției Române

Poliția Română a întreprins demersuri pentru îmbunătățirea capacității instituționale de prevenire, descoperire și investigare a faptelor antisociale cu mobil...

Publicitate

Cele mai citite

Martin Bottesch, preşe­dintele Consiliului Jude­ţean, a făcut publice concluziile Studiului pentru determinarea strategiei de dezvoltare a Aeroportului Sibiu, realizat de firma Symbios AG din Karlsruhe, Germania şi comandat de Consiliul Judeţean Sibiu. Studiul face referire la mai multe opţiuni. Acestea vizează încheierea unui contract de management cu o firmă privată; concesionarea aero­portului către o firmă privată; trans­formarea Regiei Autonome �Aero­portul Sibiu� într-o societate pe acţiuni şi vânzarea unei părţi din acţiuni (privatizare parţială) sau menţinerea actualei forme de organizare a aeroportului. În aceste condiţii consilierii judeţeni şi cei locali, vor trebui să opteze pentru cea mai bună variantă de administrare a aeroportului. ,,În urma mai multor runde de discuţii, se va lua o hotărâre�, a declarat Martin Bottesch. Varianta sugerată de studiu este concesionarea pe o perioadă de 35 de ani. Pe timpul concesiunii, concesionarul are drep­tul de gestiona aeroportul, dar şi obligaţia de a realiza investiţiile care se impun. Proprietarul aeroportului ar primi redevenţa şi o parte din profit, ambele sume fiind stabilite prin contract. Aeroportul ar rămâne astfel în proprietatea judeţului şi a municipiului Sibiu, care ar putea hotărî ce se va-ntâmpla cu el după expirarea termenului de concesiune. Privatizarea parţială a aeroportului prin transformarea sa în societate pe acţiuni este şi ea o posibilitate de luat în seamă. În cazul acesta, atât eventualele cştiguri, dar şi pierderile sau riscurile, s-ar împărţi la toţi acţionarii. Prognoza traficului aerian Pentru prognoză, firma germa­nă a considerat două scenarii, unul de bază şi unul optimist. Potrivit scenariului de bază, traficul aerian pe Aeroportul din Sibiu se dezvoltă prin operarea companiilor existente la ora actuală, fără să fie încheiate contracte cu noi companii. În cea ce priveşte pasagerii, în scenariul de bază vor fi în 2009 � 191.206 pasageri, iar în 2025 – 750.529 pasageri. Scenariul optimist vine cu 238.214 de pasageri în 2009 şi 1.204.229 de pasageri în 2025. De remarcat că în 2007 numărul pasagerilor Aeroportului Sibiu a fost de 112.077, iar în 2008 de 165.057. În anul 2007, Aeroportul Timişoara avea 864.371 pasageri, iar cel din Cluj 418.134 de pasageri (potrivit modulului 1 al studiului Symbios). ţinând cont de cele două scenarii, se poate presupune că în anul 2025 numărul pasagerilor pe Aeroportul Sibiu va putea fi în jur de 1 milion. Nevoia de investiţii Preşedintele Consiliului Jude­ţean Sibiu, Martin Bottesch, a explicat că în următorii ani vor fi necesare unele investiţii. Astfel pentru dezvoltarea zonei ,,airside�, ar avea nevoie de 1 sau 2 autobuze de pasageri rampă, de un dispozitiv auxiliar de alimentare şi de o a doua maşină de pompieri modernă. De asemenea, ar fi nevoie de unele investiţii pentru dezvoltarea serviciilor ,,non-aviation�, precum şi pentru modernizarea clădirii ad­ministrative (terminalul vechi). Pe baza analizei situaţiei actua­le a Aeroportului Sibiu şi a cantită­ţilor de mărfuri tranzitate pe acest aeroport în perioada 2003-2008, dar şi pe baza comparaţiei cu unele aeroporturi din Germania � Braun­schweig/Wolfsburg (73.869 pasageri în 2007), Münster/Osnabrueck (1.613.413 pasageri în 2007), Dort­mund (2.155.064 pasageri în 2007) şi Saarbrücken (517.920 pasageri în 2008), firma Symbios estimează că departamentul cargo va avea, la Sibiu, o dezvoltare insignifiantă în următorii ani. ,,Acum nu se pune problema unei investiţii într-un terminal cargo�, a spus Martin Bottesch. Potrivit unui scenariu socotit de Symbios ca �realist�, cu o creştere anuală de 3% a volu­mului de mărfuri tranzitate pe Aero­portul Sibiu, acest volum va fi de aproximativ 35.500 kg în 2009 şi de 56.000 kg în 2025. Chiar dacă în cazul unui scenariu �optimist� cu o creştere de 5% a volumului de mărfuri tranzitate la Aeroportul Sibiu s-ar ajunge la 233.000 kg în 2025, Symbios apreciază că departamentul cargo nu va fi de mare importanţă până în 2025. t

Publicitate

Publicitate

spot_img
Ultimele știri

FOTO/VIDEO: „Stă în puterea noastră să descurajăm ura”, campanie a Poliției Române

Poliția Română a întreprins demersuri pentru îmbunătățirea capacității instituționale de prevenire, descoperire și investigare a faptelor antisociale cu mobil...

Știri pe același subiect