7.8 C
Sibiu
miercuri, aprilie 17, 2024

Județul Sibiu stă bine financiar. Direcția de Finanțe a dat raportul

Cele mai citite

În ședința de astăzi a Colegiului Prefectural, una dintre temele principale analizate a fost evoluția încasărilor bugetului general consolidat în anul 2023, comparativ cu anul 2022. Informațiile au fost prezentate de Radu Dobre – Șef administrație, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu.

În structura contribuabililor administrați în anul 2023 la nivelul A.J.F.P. SIBIU, comparativ cu anul precedent se constată o creștere cu 2,90 % a numărului total de contribuabili administrați în anul 2023 comparativ cu perioada similară a anului 2022. Respectiv, e vorba de o creștere cu 4,48 % în cazul persoanelor juridice administrate şi cu 2,55 % în cazul persoanelor fizice.

În ceea ce privește veniturile bugetare se constată o creștere semnificativă a veniturilor bugetare nete colectate în anul 2023, comparativ cu perioada similară a anului precedent. Astfel încasările totale nete din anul 2023, comparativ cu perioada similară a anului 2022, au fost mai mari cu 18,06 % (668,32 milioane lei). La bugetul de stat s-au încasat 2.014,19 mil. lei, cu 21,93 % mai mult față de anul 2022 (1.651, 96 mil. lei).

La bugetul asigurărilor sociale de stat s-au încasat 1.643,68 mil. lei, înregistrându-se o creștere a volumului sumelor încasate cu 15,59 % fata de anul 2022 (1.421,96 mil. lei).

La bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate s-a înregistrat o creștere a volumului sumelor încasate în anul 2023 cu 84,92 mil lei , respectiv 666,42 mil. lei față de 581,50 mil. lei în anul 2022.

La bugetul asigurărilor sociale pentru șomaj în anul 2023 a fost colectată suma de 44,30 mil lei.

“În anul 2023 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a depus toate eforturile pentru a asigura un ritm accelerat procesului de digitalizare, în scopul atingerii obiectivelor instituţiei privind îmbunătăţirea conformării voluntare, combaterea evaziunii fiscale şi creşterea eficienţei colectării, asigurându-se atât scăderea costului colectării (la nivel de agenţie) cât şi a costului conformării (la nivelul contribuabililor). Activitatea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Sibiu în perioada 2022-2023 a continuat pe linia reformelor menite să asigure creşterea capacităţii de colectare a veniturilor bugetare şi reducerea decalajului fiscal, fiind în strânsă corelare cu obiectivele şi ţintele asumate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă”, susține Radu Dobre – Șef administrație, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu.

Pentru o mai bună colectare a banilor la buget

În scopul creștere gradului de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat, reducerii arieratelor la bugetul general consolidat și preîntâmpinării formării de noi arierate, în cursul anului 2023 A.N.A.F. a îndrumat și monitorizat permanent activitatea organelor fiscale în materie de colectare a creanțelor bugetare, datorate de contribuabili persoane fizice si juridice.

Măsurile au vizat informarea contribuabililor privind facilităţile fiscale de care pot beneficia în anul 2023 și intensificarea activităţilor de informare şi stimulare a contribuabililor privind depunerea declaraţiilor, cererilor şi a altor documente prin intermediul utilizării serviciului Spaţiu Privat Virtual (SPV), în scopul minimizării contactului cu contribuabilii, reducerii timpului alocat de contribuabili informării pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale, reducerii costurilor alocate în procesul de administrare a veniturilor şi degrevării activităţii salariaţilor din cadrul unităţilor fiscale. În prezent înregistrăm cu grad ridicat de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale pe tipuri de impozite de 94,72 %.

Alte acțiuni s-au referit la monitorizarea contribuabililor care înregistrează cele mai mari arierate certe;

promovarea utilizării serviciilor de plată on-line şi a celei prin intermediul cardurilor bancare; asigurarea de asistenţă şi îndrumare specializată, pe categorii de contribuabili, atât în scris prin răspunsuri oferite la solicitările contribuabililor cât şi telefonic și pentru asigurarea serviciilor oferite contribuabililor pe bază de programare online, la mezaninul clădirii a fost amenajată o încăpere destinată exclusiv acestui scop, dotată cu birou, scaune şi calculator, informaţiile despre accesul la aceasta fiind afişate în holul de la intrarea în instituţie.

Măsuri concrete

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023, prin activitatea de executare silită s-au încasat 249.524.231 lei cu 82.808.177 lei mai mult decât în perioada similară a anului 2022 ( 166.716.054 lei), respectiv o creştere de 49,67 %.

În anul 2023 au fost aprobate 863 de eşalonări, pentru arierate totale în valoare de 111.414 510 lei, respectiv cu 32,96 % mai mult faţă de anul 2022, cand au fost aprobate 859 eşalonări la plată pentru arierate în valoare de 83.797.946 lei.

În concordanţă cu obiectivele cuprinse în Programul de Guvernare 2020 – 2024, principalele deziderate pentru anul în curs sunt: creşterea conformării voluntare, prin impulsionarea conformării voluntare a contribuabililor la declararea on-line şi plata obligaţiilor fiscale; creşterea eficienţei colectării, prin creșterea numărului de contribuabili care accesează facilitățile fiscale oferite, prin utilizarea unor pârghii eficace şi eficiente, în vederea recuperării arieratelor; impulsionarea activității de executare silită, evitându-se acumularea de noi arierate, dar și eventualele cazuri de fraudă fiscală; creşterea calităţii serviciilor oferite contribuabililor, prin implementarea şi dezvoltarea canalelor moderne de comunicare, în vederea creşterii procentului de utilizare de către contribuabili a mijloacelor electronice şi implicit reducerea costurilor de conformare ale contribuabilillor; dezvoltarea sistemului de control intern managerial și îmbunătăţirea managementului resurselor umane, redistribuirea personalului în funcţie de necesităţi şi creşterea nivelului de pregătire profesională a angajaţilor.

Urmărește Sibiu 100% în Google News 

spot_img
spot_img
Ultimele știri

Contoare digitale de apă pe 13 străzi din Mediaș

De miercuri, 17 aprilie, vor fi montate contoare digitale de branșament pe un număr de 13 străzi din Mediaș.Lucrările...
spot_img
Shortcode field is empty!

Știri pe același subiect