Connect with us

Administrație

Ce cred sibienii despre noul PUG?

Redactia Sibiu 100%

Publicat

pe

Primăria Municipiului Sibiu a comandat firmei clujene Planwerk realizarea unui nou Plan Urbanistic General al Sibiului (PUG). Ajuns într-o fază avansată de realizare, noul plan a fost supus dezbaterii publice în perioada 15-31 iulie a.c. Specialişti şi simplii cetăţeni au participat la întâlnirile realizate la Primăria Sibiu. De asemenea, Sibiu 100% a venit în sprijinul acestui proiect mediatizând principalele elemente care vor fi cuprinse în noul PUG. Odată încheiată perioada de consultare publică în registrul pus la dispoziţia cetăţenilor pentru a-şi exprima opiniile au fost scrise 42 de opinii. De asemenea, “Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni a înregistrat 33 de sesizări cu privire la noul PUG, sosite fie pe adresa de e-mail a Primăriei, fie adrese scrise depuse de cetăţeni”, conform declaraţiei purtătorului de cuvânt al primăriei, Mirela Gligore. Prezentăm în continuare câteva opinii ale unor specialişti şi cetăţeni ai Sibiului, trimise pe adresa redacţiei Sibiu 100%. Varianta integrală a acestor puncte de vedere o găsiţi pe site-ul vps.sibiu100.ro. Ordinul Arhitecţilor are multe întrebări Gabriel Roşca (foto), preşedin­tele Ordinului Arhitecţilor, filiala Sibiu – Vâlcea a înaintat Primăriei un memoriu oficial în care au fost abordate principalele probleme sesizate în PUG 2009. Memoriul este plin de întrebări adresate de arhitecţii sibieni ca rezultat a două întâlniri care au avut loc pe această temă, din care una în prezenţa proiectantului PUG, şi reprezintă sugestii sau nelămuriri referitoare la documentaţia prezentată. Arhitecţii sibieni au sesizat prin memoriul OAR: “Se constată propunerea unui mare număr de zone protejate, cu caractere diferite între ele, de la zone ale oraşului istoric până la dezvoltări de secolul XX. Care este regimul de protecţie propus? Cum se definesc aceste zone protejate? Vor intra sub incidenţa L422? Sugerăm ca reglementarea zonelor de protecţie să se facă în baza regulamentului de urbanism aferent PUG. Conform schemei de dezvoltare propuse nu reiese cu claritate care este relaţia propusă cu zonele periurbane (ex. ªelimbăr)? Este necesară reprezentarea polului comercial creat la ªelimbăr, da­torită influenţei asupra traficului Sibiului. Este de studiat o schemă de dezvoltare radial-concentrică, în continuarea dezvoltării începute în anii precedenţi (realizarea unui inel de ocolire al oraşului). Dezvoltarea nu poate fi realizată fără analiza zonei de SE a oraşului. Este necesară marcarea culoarului de zbor pe planşele prezentate. Este fezabilă şi plauzibilă mutarea Spitalului Municipal? Lo­caţia propusă pentru noul spital judeţean la capătul Căii Poplăcii are nevoie de legături, încă necreate, cu oraşul. Din acest punct de vedere propunem luarea în calcul a unor locaţii alternative care beneficiază de legături existente cu oraşul (ex. zona Câmpuşor sau la ieşirea spre Mediaş). Propunem studierea extinderii actualului cimitir municipal şi păstrarea zonei Guşteriţa ca zonă de agrement şi belvedere. Care este propunerea pentru cam­pingul din Dumbrava (zonă marcată în planşe ca litigiu)? Care este poziţia faţă de sta­ţiunea Păltiniş? Care este punctul de vedere al Consiliului Local (Comisia de urbanism) faţă de varianta in­termediară PUG Sibiu 2009 su­pusă consultării? Suntem foarte interesaţi de punctul de vedere al municipalităţii asupra acestei etape a proiectului.” Neconcordanţe sesizate Dr. ec. Ioan Grecu a sesizat o serie de nereguli la noul PUG. Una dintre ele arată neconcordanţe între previziunile privind scăderea populaţiei oraşului versus construcţia de cartiere noi: “În prima parte de prezentare a PUG-ului apar neclarităţi create de neconcordanţa dintre capitole. La punctul şase al ,,premiselor dezvoltării” se prevede . În discuţiile care au avut loc se spunea că în următorii 20 – 30 ani (respectiv în anul 2042) din calculul de prognoză a rezultat un număr de locuitori ai Sibiului de aproximativ 100.000 ceea ce înseamnă aproximativ jumătate din cât există în prezent. La capitolele următoare , se prevede construcţia de cartiere noi în zona de Vest, Sud-Vest, Est, Turnişor, Viile Sibiului şi altele. Su­prafaţa zonelor oraşului prevăzute în extindere: locuibile, de activităţi economice, pentru instituţii şi servicii, pentru funcţiuni mixte etc., formează o prevedere de dezvoltare a oraşului, aproximativ la 40% faţă de suprafaţa actuală. Comparând aceste două capitole ale PUG-ului apare o neconcordanţă între rezultatul calculelor de determinare deoarece la numărul de locuitori din actualul spaţiu al Sibiului se prevede o scădere exagerată respectiv la 100.000, jumătate din cât există, iar la suprafaţa noilor extinderi se prevede o creştere de aproximativ 40% faţă de prezent”. Cetăţenii propun Primăria Sibiu şi redacţia zia­rului nostru au primit multe pro­puneri privind noul PUG de la mulţi cetăţeni. Din acestea am selectat propunerile făcute de profesorul Cornelius-Victor Bercea: “Amenajarea falezei Cibinului, după modelul falezei Canalului Bega la Timişoara, sau a falezei Mureşului la Arad. Dealul Guşteriţei să devină ceea ce este Tâmpa pentru Braşov, un loc de agrement, belvedere, nu zonă industrială. Realizarea urgentă a unei legături rutiere între ªoseaua Alba Iulia şi Calea Poplăcii. Transportul greu necesar lucrărilor de construcţie a noului spital pe dealul Poplăcii ar afecta reţeaua stradală existentă şi ar pericli­ta rezistenţa clădirilor exis­tente. Limitarea re­gi­mului de înălţime a noilor construcţii spre Răşinari la nivelul P+1 care nu ar afecta pri­veliştea, pentru a nu se repeta cazul maga­zinului Dumbrava, a cărui supraînălţare a obturat priveliştea unică a Munţilor Făgăraş… Evitarea amplasării unor construcţii în lo­caţii improprii, cum a fost cazul Centrului financiar-bancar pe Ca­lea Dumbrăvii, al hotelului cu 13 niveluri în locul unei căsuţe de pe ªcoala de Înot, sau construirea în perimetrul spitalelor a unei clădiri monumentale, căreia i se schimbă destinaţia în banal bloc de locuinţe pentru privilegiaţi”. (C.B.)

PUBLICITATE
PUBLICITATE
Comentează

Scrie un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Administrație

FOTO & VIDEO Companiile care lucrează la infrastructura din Sibiu lasă în urma lor tot mai multe gunoaie și resturi

Gabriel Dogaru

Publicat

pe

Sibiul este „frământat” în ultimii ani de o mulțime de proiecte de infrastructură, unele pornite de la zero, altele destinate reabilitării și modernizării unor cartiere. Din păcate, companiile de cosntrucții care au contractat lucrări în aceste proiecte lasă în urma lor tot mai multe resturi, moloz, distrugând uneori infrastructura existentă.

Cititorii din zona Țiglari ne-au sesizat faptul că recentele lucrări de modernizare a străzii Țiglari și a zonei adiacente au adus alte probleme locatarilor din zonă. Compania care a efectuat lucrările pe această stradă, Terra Building, a lăsat în urmă o mulțime „urme” care le fac viața mai grea celor care stau acolo. Este vorba despre criblură rămasă de la asfaltări, pete mari de ulei care sunt împrăștiate pe stradă și pe trotuar, dar și zone în care asfaltul existent a fost distrus parțial de camioanele companiei.

PUBLICITATE

O altă lucrare pe care ne-au sesizat-o sibienii este cea de pe strada Bâlea. Aici a fost înlocuită țeava principală de gaze, o intervenție care a adus bătăi de cap locatarilor și celor care tranzitează această stradă. După ce s-au confruntat cu o lucrare neîngrijită, care a însemnat gropi neprotejate, pietriș aruncat pe carosabil, spații neamenajate corespunzător pentru trecerea pietonilor, la finalul lucrărilor, o bună parte din trotuare stă acoperită cu praf și pământ, bordurile instalate în urmă cu câțiva ani sunt distruse de mașinile de mare tonaj, iar reparațiile făcute de firma care a lucrat la acest proiect sunt superficiale, cu asfalt care va ieși, probabil, la prima ninsoare.

Am solicitat Primăriei Sibiu un punct de vedere referitor la răspunderea pe care o au aceste companii și vom publica poziția instituției imediat ce va fi transmisă, pentru a afla cine trebuie, conform contractelor, să repună infrastructura în starea inițială, după astfel de lucrări. Am cerut primăriei inclusiv o situație a sancțiunilor aplicate în ultimii ani companiilor care au lăsat în urma lor resturi și au distrus infrastructura existentă.

PUBLICITATE
str Tiglari Terra Building (1)
str Tiglari Terra Building (2)
str Tiglari Terra Building (3)
str Tiglari Terra Building (4)

Așa arată str Țiglari după plecarea muncitorilor.

str Balea gaze (1)
str Balea gaze (2)

Așa arată Str. Bâlea după plecarea muncitorilor.

PUBLICITATE
CITEȘTE MAI MULT

Administrație

Primăria Sibiu: „Depuneți declarații pentru imobilele nelocuite, pentru scutirea de la plata taxei de salubrizare!”

Gabriel Dogaru

Publicat

pe

Administrația sibiană atrage atenția celor care dețin imobile nelocuite că este nevoie de o declarație anuală în care să precizeze că imobilele respective nu sunt locuite, astfel încât să fie scutiți de plata taxei speciale.

Sistemul de taxare pentru ridicarea gunoiului în Sibiu a fost modificat la începutul acestui an, astfel că noul Regulament privind taxa de salubrizare, care a intrat în vigoare în 1 februarie 2021, prevede scutirea de taxă a proprietarilor de imobile nelocuite.

Pentru a beneficia de această prevedere cei care dețin imobile nelocuite/nefuncționale au obligația să depună anual o declarație de impunere. Obligația este în vigoare chiar dacă au fost depuse astfel de declarații în perioada 2016 – 2020. Potrivit primăriei, măsura a fost luată pentru ca situația acestor imobile să fie actualizată în baza de date a Direcției Fiscale.

PUBLICITATE

Termenul limită de depunere a declarației pentru anul în curs a fost prelungit până în 30 septembrie 2021. Sibienii care dețin imobile nelocuite sunt rugați să depună declarația până la data menționată, împreună cu confirmarea din partea asociației de proprietari/locatari – în cazul imobilelor ce fac parte din asociații sau orice alt document care să ateste faptul că imobilul este nelocuit/nefuncțional, în cazul celorlalte imobile.

Formularul pentru această declarație poate fi descărcat de aici: https://www.sibiu.ro/ro2/pdf/formulare/Declaratie_de_impunere_stabilire_taxa_speciala_de_salubrizare.pdf

Pentru declarației există și opțiunea trimiterii online, pe email, la adresa declaratie.salubrizare@sibiu.ro sau pe portalul de e-administrație, accesibil de pe site-ul sibiu.ro, pentru cei care au cont, la secțiunea Taxe și Impozite, prin mesaj.

PUBLICITATE

În situația în proprietarii acestor imobile nu depun declarația până în data de 30 septembrie, se va stabili din oficiu o taxă de salubrizare pentru perioada 1 februarie 2021 – 31 decembrie 2021  în cuantum penalizator egal cu dublul valorii abonamentului PRACTIC, adică 84 de lei/lună.

PUBLICITATE
CITEȘTE MAI MULT

Administrație

HARTA Noi detalii despre închiderile de străzi din Sibiu, în „Săptămâna Europeană a Mobilității”

Gabriel Dogaru

Publicat

pe

Primăria Sibiu a revenit cu noi informații detaliate despre străzile din centrul Sibiului care vor fi închise în perioada 17 – 19 septembrie, adică în weekendul care urmează. Restricțiile vor fi valabile între 8.00 și 20.00.

Evenimentul care a condus la decizia închiderii unor artere de circulație din Sibiu este Săptămâna Europeană a Mobilității, o manifestare la nivel european în care s-a înscris și orașul nostru. Ea va fi marcată în Sibiu printr-o serie de evenimente stradale, la care sunt invitați toți sibienii.

Scopul principal al Săptămânii Europene a Mobilității este cel de descurajare a utilizării mașinii personale pentru transportul urban. Din acest motiv, accesul mașinilor pe unele străzi și în anumite parcări din centrul istoric va fi oprit, în zilele de 17,18 și 19 septembrie.

PUBLICITATE

Spațiile închise, de vineri, 17 septembrie, ora 08.00 până duminică, 19 septembrie, ora 20.00, vor fi:

  • Piața Schiller,
  • strada Arhivelor,
  • Piața Mică,
  • str. Mitropoliei, de la str. Tribunei până la str. Al. Odobescu
  • str. Al. Odobescu, de la str. Mitropoliei până la intersecția cu str. Konrad Haas
  • str. Cetății.
  • strada Centumvirilor.

Primăria spune că locuitorilor de pe străzile Mitropoliei și Cetății li se va permite accesul cu mașina către proprietăți. De asemenea, excepție vor face microbuzele electrice care circulă pe Linia Verde din centrul istoric, acestea fiind non-poluante și constituind o alternativă de deplasare.

De asemenea, strada Avram Iancu va fi închisă traficului între Piața Mare și intersecția cu str. General Magheru, dar doar sâmbătă, 18 septembrie, în intervalul orar  08.00 – 18.00.

închideri trafic Mobility Week

PUBLICITATE
CITEȘTE MAI MULT
PUBLICITATE
PUBLICITATE
PUBLICITATE

DELGAZ

PUBLICITATE

Subiecte

ULTIMA ORĂ

CELE MAI CITITE