Acum citesti:
Anunț începere proiect “Dezvoltarea activitatii la socitatea Burhil”
Intreg articolul 2 minute de lectura

Anunț începere proiect “Dezvoltarea activitatii la socitatea Burhil”

Titlul proiectului: Dezvoltarea Activității la societatea Burhil

Numele beneficiarului: SC BURHIL SRL

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020

Numele Autorității de Management: MDRAPFE

Numele Organismului Intermediar: ADR Centru

Valoarea totală a proiectului: 1,235,672.78 lei

Valoare finanțării nerambursabile: 830,664.39 lei

 

 

Proiectul  “Dezvoltarea activității la societatea Burhil”, cod MySMIS 105267, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către societatea SC BURHIL SRL și are o valoare totală de 1,235,672.78, din care 830,664.39 reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 26.01.2018 – 30.11.2018.

Obiectivele proiectului sunt:

  • 3 locuri de muncă nou create în perioada de implementare a proiectului
  • 5 produse semnificativ îmbunătățite până la finalizarea implementării proiectului
  • Dezvoltare durabilă realizată prin colectarea selectivă a deșeurilor și consumul redus de energie cu utilizarea unui sistem de iluminat LED


Date de contact beneficiar
:

            mun. Sibiu, str. Orhideelor, nr. 14, jud. SIBIU

      Tel. 0745 480 390, Mail: office@burhil.ro

 www.regio-adrcentru.ro

 www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Sibiu 100% nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile conţinute de comunicatele primite şi publicate pe site. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

SC SON Management SRL - Ziarul Sibiu 100% - nu poate fi tras la răspundere pentru informaţii inexacte/false transmise de către emitenţii comunicatelor de presă.

Introdu cuvintele cheie si apasa Enter.