Concurs Valentine’s Day

concurs carrefour FINAL

Termeni si conditii participare

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
(1) Organizatorul concursului Valenstine’s Day este SC SON Management SRL , Str. Marasesti nr 9, Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J32 / 345 / 2008 , având Cod Unic de înregistrare R 23393600.

2. DREPTUL DE PARTICIPARE
(1) La concursul „Valentine’s Day” poate participa orice persoană fizică majoră, care posedă un act de identitate valabil si care are o adresa de facebook, pentru a putea lasa un comentariu pe https://www.facebook.com/pages/Sibiu100
(2) Pentru a participa la concurs, utilizatorul trebuie să scrie un comentariu la concursul Valentine’s Day, să îşi lase numele, prenumele şi o adresă de e-mail validă. Câştigătorii o sa fie desemnati prin tragere la sorți de catre membrii comisiei formata din echipa Ziarului Sibiu 100%.
(4) Nu pot participa la campanie persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani.
(5) Participanţii sunt singurii responsabili de veridicitatea datelor furnizate pe platforma concurs. Orice fraudă sau tentativă de a înşela sistemul concursului, va fi penalizată, iar câştigătorul va pierde orice drept asupra premiului în cazul furnizării unor informaţii personale false.
(6) Câştigătorul campaniei va fi desemnat in functie de numarul de Like – uri / Imi place in ordine descrescatoare.
(7) Participarea la acest concurs nu obligă utilizatorii la achiziţionarea vreunui produs.

3. PERIOADĂ DESFĂŞURARE
(1) Concursul Valentine’s Day se desfăşoară de la data de 05.02.2015 până la data de 11.02.2015, ora 17:00, in mediul online, iar de la data de 06.02.2015 pana la data de 13.02.2015 concursul este promovat in Ziarul Sibiu 100%, stabilirea castigatorilor se va face doar in mediul online.
(2) Câştigătorii vor fi anunţati în data de 12.02.2015, pe pagina de facebook a concursului si pe siteul vps.sibiu100.ro

4. NOTIFICĂRI CÂŞTIGĂTOR
(1) Numele câştigătorilor se vor face cunoscute pe www.sibiu100ro, pe Facebook, pe peretele Facebook al organizatorului.
(2) Prin acceptarea premiului oferit de către Organiazor câştigătorul este de acord ca numele, datele sale de identificare să poată fi făcute publice.
(3) Premiile vor fi ridicate in data de 13.02.2015 si 14.02.2015 de catre castigatori de la biroul Receptie clienti a Hipermarketului Carrefour, in baza actului de identitate valabil.

5. CLAUZE PREMIU
(1) Câştigătorii nu pot cere schimbarea valorii premiului în bani sau în alte bunuri.
(2) Organizatorul nu garantează calitatea premiului. Pentru reclamaţii, câştigătorul se va adresa producătorului produsului. Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune aduse câştigătorului sau unor terţe persoane, ca urmare sau în legătură cu utilizarea premiului.

6. CLAUZE FINALE
(1) Participarea la aceast concurs implică cunoaşterea şi acceptarea tuturor regulilor menţionate anterior, cât şi eventuale decizii privind desfăşurarea campaniei luate de către Organizator care nu sunt menţionate în acest Regulament.
(2) În cazul unor circumstanţe neprevăzute, Organizatorul are dreptul să amâne, suspende sau modifice, total sau parţial campania, acest aspect fiind comunicat de către Organizator în timp util.
(3) Termenii şi condiţiile de promovare vor fi guvernate de legile din România. Pentru orice problemă de natură juridică care ar putea apărea în decursul campaniei, participanţii şi Organizatorul vor fi supuşi jurisdicţiei de instanţele de drept comun din România.