Confidentialitate

Politica de confidenţialitate

S.C. SON MANAGEMENT S.A. este operator de baze de date cu caracter personal. Compania SIBIU100 respectă drepturile de confidenţialitate ale clienţilor şi utilizatorilor săi şi face tot posibilul pentru a proteja datele personale ale acestora, în concordanţă cu prevederile Legii nr. 677/2001. Informaţiile despre utilizatorii serviciilor SIBIU100 sunt folosite în funcţie de forma contractuală pe care aceştia o au cu instituţia, astfel că modalităţile de utilizare a datelor, descrise mai jos, diferă de la categorie la categorie.

Scopul folosirii datelor personale de către SIBIU100

Compania SIBIU100 colectează, înregistrează, organizează, stochează, adaptează, modifică, extrage, consultă, utilizează şi, în unele cazuri, transmite datele dumneavoastră personale pentru a administra, menţine, imbunătăţi şi obţine feedback cu privire la serviciile pe care le oferă, precum şi pentru a preveni erori şi scurgeri de informaţii prin reţeaua IT proprie, încălcări ale legii sau termenilor contractuali. Datele dumneavoastră personale pot fi folosite şi pentru a personaliza într-un grad cât mai mare serviciile SIBIU100, precum şi în scopuri de marketing. Datele cu caracter personal colectate de către SIBIU100 se referă la: numele şi prenumele utilizatorului, sexul, data şi locul naşterii acestuia, cetăţenia, date din actele de stare civilă, telefon/fax, adresa, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională, situaţie familială, situaţie economică şi financiară, date privind bunurile deţinute, obişnuinţe/preferinţe/comportament. În unele cazuri, cum sunt concursurile, SIBIU100 poate solicita participanţilor codul numeric personal, precum şi seria şi numărul actului de identitate.

Marketing

În cazul în care aveţi un contract cu SIBIU100, este posibil să vă contactăm pentru a obţine feedback cu privire la serviciul contractat, astfel încât să îmbunătăţim calitatea acestuia. De asemenea, dacă v-aţi exprimat acordul, SIBIU100 vă poate contacta pentru a vă informa despre alte servicii la care nu sunteţi abonat, dar care v-ar putea interesa. Aţi putea fi invitat să luaţi parte la o campanie promoţională sau free trial. În plus, aţi putea fi invitat la evenimentele organizate de către SIBIU100. Agenţia vă poate contacta prin curier, telefon, e-mail sau fax. Aveţi oricând dreptul de a ne comunica faptul că nu mai doriţi să fiţi contactaţi de către SIBIU100 prin mijloace caracteristice marketingului direct. Compania SIBIU100 colectează şi actualizează informaţii despre clienţii servicilor şi utilizatorii site-urilor sale, precum şi despre furnizorii cu care interacţionează în mod regulat. Poate obţine aceste informaţii fie direct de la dumneavoastră, fie de la terţe persoane, fie automat, odată cu folosirea serviciilor SIBIU100, prin intermediul cookie-urilor şi prin rapoartele de trafic generate de către serverele care găzduiesc site-urile SIBIU100..

Informaţia furnizată direct de către utilizator

Se referă la datele dumneavoastră de contact furnizate pentru înregistrare, autentificare şi detalii de plată, customer support, participare la evenimente, concursuri, chestionare de cercetare a pieţei. Poate consta şi în detalii referitoare la interesele şi obiceiurile dumneavoastră de consum. De asemenea, pentru a spori gradul de securitate a datelor pe care le accesaţi, SIBIU100 vă poate solicita şi adresa de IP de la care efectuaţi vizitele pe site-urile sale.

Informaţia colectată de către SIBIU100

Dacă sunteţi client SIBIU100, prin datele de trafic, agenţia colectează informaţii şi despre modul în care folosiţi serviciile la care sunteţi abonat, precum tipul de date accesate, dar şi despre momentul când accesaţi aceste informaţii. Prin sistemul său informatic, SIBIU100 poate obţine date referitoare la numărul de înregistrări pe site-urile companiei, reţelele din care se fac aceste înregistrări, sistemele şi informaţiile accesate, detalii despre utilizator şi despre adresantul mesajelor electronice ale agenţiei, locul din care se face accesul pe site-urile SIBIU100, durata şederii pe site-urile respective, precum şi ora şi data la care s-au efectuat accesările. Dacă utilizatorul nu se înregistrează pe site, el îl poate accesa anonim.

Arhivarea datelor cu caracter personal

SIBIU100 arhivează informaţiile în bazele sale de date, cum sunt zonele de administrare ale site-urilor. Aceste informaţii sunt păstrate şi folosite de către SIBIU100 pentru a-şi putea respecta termenii contractuali şi pentru a putea furniza servicii noi şi din ce în ce mai bune clienţilor săi. De asemenea, agenţia poate păstra datele utilizatorilor săi înregistraţi, în conformitate cu legislaţia românească în vigoare, şi după ce a încetat relaţia contractuală dintre cele două părţi.

Accesul la date cu caracter personal

Dacă angajatorul s-a abonat la un serviciu în numele dumneavoastră, este posibil să îi furnizăm informaţii despre folosirea serviciului respectiv. De asemenea, dacă dumneavoastră sunteţi persoana de contact dintr-o organizaţie pentru furnizarea unui serviciu, este posibil să trimitem datele mai multor angajaţi pentru accesarea serviciului respectiv. Accesul la datele cu caracter personal de către terţe persoane SIBIU100 publică date cu caracter personal (nume, prenume, e-mail, funcţie, loc de muncă, telefon/fax) în publicaţiile anuale de specialitate reunite sub titulatura “Market Reports”. Informaţiile respective sunt colectate cu acordul scris al subiecţilor. SIBIU100 nu vinde şi nu închiriază baze de date către terţi. De asemenea, SIBIU100 nu face publice şi nu transmite către terţi aceste informaţii decât dacă v-aţi dat expres acordul în acest sens. Dacă optaţi pentru folosirea datelor în comun cu alte site-uri sau servicii partenere SIBIU100, trebuie să ştiţi că acestea pot avea practici diferite de confidenţialitate şi de colectare a datelor, asupra cărora SIBIU100 nu are niciun control şi nicio responsabilitate. În unele cazuri, este posibil ca SIBIU100 să transmită datele dumneavoastră personale unor instituţii abilitate sau relevante pentru activitatea sa (ex.: furnizori de software, bursă), astfel încât acestea să poată verifica distribuţia informaţiei sau serviciilor, pentru a putea fi remunerate. În acest sens, este posibil ca acestea să confrunte datele SIBIU100 cu datele pe care le deţin ele. Dacă vor avea loc astfel de transferuri, veţi fi notificaţi, cu excepţia cazului în care persoanele terţe sunt subcontractori SIBIU100, administratori de baze de date (ex.: companii de e-mail marketing) sau organe abilitate ale statului. SIBIU100 nu transferă în afara ţării datele cu caracter personal.

Cookies/Software

Site-urile SIBIU100 (vps.sibiu100.ro, www.news.Sibiu100.biz, www.Sibiu100.biz, www.comunicate.Sibiu100.biz, www.Sibiu100db.ro, www.Sibiu100talks.ro, www.Sibiu100foto.ro) folosesc cookie-uri. Cookie-urile reprezintă date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre utilizator. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor. De exemplu, prin introducerea unui cookie pe site-ul vps.sibiu100.ro, va fi suficient ca un utilizator să se log-eze pe site o singură dată cu parola, câştigând astfel timp pe parcursul navigării pe pagina noastră. Dacă utilizatorul respinge un cookie, poate să utilizeze în continuare site-ul vps.sibiu100.ro. Cookie-urile ne ajută la urmărirea şi segmentarea intereselor utilizatorilor noştri, pentru a intensifica experienţa vizitării site-ului nostru. Unii dintre partenerii noştri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru (de exemplu, cei care îşi fac publicitate). Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri.

Newslettere şi alerte

Unele dintre serviciile SIBIU100 dau posibilitatea utilizatorilor de a primi newslettere şi alerte prin poşta electronică sau cea clasică. Puteţi opta oricând pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificări, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/alertă. Accesul dumneavoastră la serviciile SIBIU100 se face, în cea mai mare parte din cazuri, pe baza unui nume de utilizator şi a unei parole. Vă recomandăm să nu dezvăluiţi parola nimănui, nici măcar persoanelor care spun că vă contactează din partea SIBIU100. Pentru un nivel sporit de securitate, la sfârşitul vizitei pe site-urile SIBIU100 închideţi fereastra browser-ului în care aţi lucrat sau click pe „Sign out”/”Log off” în pagina în care vă aflaţi. SIBIU100 nu este răspunzătoare pentru securitatea datelor trimise de către dumneavoastră către noi.

Drepturi utilizatori

Orice utilizator al serviciilor SIBIU100 poate, oricând, prin mijloace specifice, să îşi exercite următoarele drepturi: -să obţină, o dată pe an, confirmarea că datele sale sunt sau nu prelucrate – să intervină asupra datelor transmise – să se opună prelucrării datelor cu caracter personal care îi privesc – să solicite ştergerea datelor – să se adreseze Justiţiei

Contact

Pentru orice alte informaţii referitoare la colectarea, arhivarea şi protejarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne trimiteţi un e-mail la [email protected] sau să sunaţi la 031.82.56.427.

Actualizare

Aceste Condiţii de Confidenţialitate sunt actualizate de câte ori este nevoie. Modificările se vor reflecta în tipul de informaţii publicate sau transmite de către SIBIU100. Vă rugăm să citiţi periodic aceste condiţii, pentru a fi la curent cu ce informaţii colectează, foloseşte şi transmite SIBIU100. Cea mai recentă actualizare a acestor Condiţii de Confidenţialitate a avut loc la data de 01 ianuarie 2013.