Connect with us

Divertisment

Regulament: Cea mai frumoasa scrisoare de dragoste!

Redactia Sibiu 100%

Publicat

pe

PROCEDURA CAMPANIEI PROMOTIONALE „Cea mai frumoasa scrisoare de dragoste! ” DURATA PROMOţIEI: 27 ianuarie 2011- 11 februarie 2011 PRINCIPIU: La tombola „Cea mai frumoasa scrisoare de dragoste!” poate participa orice persoană fizică rezidentă în România cu vârsta de peste 18 (optsprezece) ani, client al Hypermarket-ului CARREFOUR SIBIU si cititor al cotidianului saptamanal Sibiu 100% şi care a scris o scrisoare de dragoste si a trimis-o pe adresa redactiei sau a pus-o in urna special amenajata in hypermarketul Carrefour Sibiu. în perioada de desfăşurare a tombolei din 28 ianuari 2011- 11 februarie 2011. Art. 1.ORGANIZATORUL PROMOţIEI Organizatorul loteriei publicitare « Cea mai frumoasa scrisoare de dragoste!» este S.C. CARREFOUR ROMANIA S.A., persoană juridică română, cu sediul în Bd-ul Timişoara , Nr. 26 Z, Clădirea Anchor Plaza, Et. 8, Bucureşti, Sector 6, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7766/18.04.2007, având Cod Unic de Înregistrare Si S.C. SON Management SRL cu sediul social în str. Alămor 7, 550142 Sibiu, punct de lucru în str. ªtefan cel Mare 47, 550283 Sibiu, CUI: RO23393600, J32/345/2008, IBAN: R006 BTRL 0330 1202 F534 50XX deschis la Banca Transilvania, reprezentată de Elena Ungureanu, având functia de director vanzari. Art. 2.DREPTUL DE PARTICIPARE La tombola Cea mai frumoasa scrisoare de dragoste! poate participa orice persoană fizică rezidentă în România cu vârsta de peste 18 (optsprezece) ani, client al Hypermarket-ului CARREFOUR SIBIU şi care a trimis o scrisoare de dragoste la redactia ziarului Sibiu100% sau a pus-o in urn aspecial amenajata in cadrul Hypermarket-ului sus-menţionat, în perioada de desfăşurare a tombolei din 28 ianuarie 2011- 11 februarie 2011. Art. 3. LOCUL ªI INTERVALUL ORAR DE DESFêURARE I.Locul de desfăşurare a promoţiei: Tombola « Cea mai frumoasa scrisoare de dragoste! » se desfăşoară, ĩn intervalul orar 08.00h – 22:00h (Ĩn perioada 28 ianuarie 2011 – 11 februarie 2011) in cadrul Hypermarketul CARREFOUR SIBIU, din Municipiul SIBIU, DN 1 KM 306 si/sau la Redactia ziarului saptamanal Sibiu100%. Inscrierile se fac si pe contul de Facebook www.facebook.com.sibiu100. Art. 4. Premiile acordate Premiile acordate la loteria publicitara «Cea mai frumoasa scrisoare de dragoste!» constau in: 3 cine romantice pentru trei cupluri la Restaurantul Hermania, 2 torturi cu wafe speciale, 1 garnitura de pat, 2 seturi lumanari decorative, 2 inimioare personalizate, 5 cutii de ciocolata personalizata, 3 ghivece cu flori pesonalizate, in valoare totala de 700 lei. Art. 5. INFORMAREA PARTICIPANţILOR CONFORM LEGII 677/2001 Prezentul regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate putând fi consultat gratuit la Departamentul Relaţii cu Clienţii din cadrul Hypermarket-urilor CARREFOUR si la sediul Redactie saptamanalului Sibiu100%, participante la promoţie. Participarea la promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. S.C. CARREFOUR ROMẬNIA S.A., în calitate de operator autorizat, prelucrează datele cu caracter personal furnizate la momentul acordării cupoanelor, în scopuri de reclamă şi publicitate, această prelucrare fiind înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal la numărul 5183. Prin participarea la prezenta promoţie, participanţii sunt de acord ca datele lor de identitate să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite exclusiv pentru activităţile de marketing ale acestuia cu respectarea dispoziţiilor legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Conform legii 677/2001, participanţii au dreptul de acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, adresată S.C. CARREFOUR ROMẬNIA S.A. la adresa de mail office@carrefour.ro sau la O.P.29 – C.P.28, Bucureşti. Participanţii au, de asemenea, dreptul de intervenţie asupra datelor putând, după caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte. În condiţiile de mai sus participanţii pot, totodată, solicita transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. De asemenea, participanţii au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Prin acceptarea cuponului de cumpărături, cştigătorul este de acord ca numele, datele sale de identificare sau fotografia sa să poată fi făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către organizator în materiale tipărite, audio sau video fără ca acesta (cştigătorul) să emită pretenţii financiare împotriva organizatorului pentru realizarea acestor operaţiuni. Director Sibiu100%, Director Hypermarket, Semnatura Semnatura

Comentează

Scrie un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *