fbpx
Acum citesti:
Anunț finalizare proiect ”Dezvoltarea activității la societatea Burhil”
Intreg articolul 2 minute de lectura

Anunț finalizare proiect ”Dezvoltarea activității la societatea Burhil”

Titlul proiectului: Dezvoltarea Activității la societatea Burhil
Numele beneficiarului: SC BURHIL SRL
Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020
Numele Autorității de Management: MDRAPFE
Numele Organismului Intermediar: ADR Centru
Valoarea totală a proiectului: 1,235,672.78 lei
Valoare finanțării nerambursabile: 830,664.39 lei
Proiectul “Dezvoltarea activității la societatea Burhil”, cod MySMIS 105267, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost implementat de către societatea SC BURHIL SRL și are o valoare totală de 1,235,672.78, din care 830,664.39 reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul și-a atins obiectivele specifice propuse, și a condus la următoarele rezultate specifice:
– 3 locuri de muncă nou create în perioada de implementare a proiectului
– 5 produse semnificativ îmbunătățite până la finalizarea implementării proiectului
– Dezvoltare durabilă realizată prin colectarea selectivă a deșeurilor și consumul redus de energie cu utilizarea unui sistem de iluminat LED
Indicatori de realizare atinse
Număr de societăți sprijinite: 1
Număr de societăți care primesc granturi: 1
Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi): 405,008.39 lei contribuție proprie eligibilă și neeligibilă
Date de contact beneficiar: SC BURHIL SRL
mun. Sibiu, str. Orhideelor, nr. 14, jud. SIBIU
Tel. 0745 480 390, Mail: office@burhil.ro
www.regio-adrcentru.ro
www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Introdu cuvintele cheie si apasa Enter.