Connect with us

Economie

Concediu pentru formare profesională

Redactia Sibiu 100%

Publicat

pe

foto gabriela staffweb

Toţi salariaţii au dreptul de a beneficia de cerere de concediu pentru formare profesională. Este considerată formare profesională, stagiul de pregătire care se finalizează cu un certificat ori diplomă de calificare sau absolvire, iniţiere, specializare, perfecţionare, eliberată conform legii, de către furnizorii de formare autorizaţi. Aceste concedii se pot acorda cu sau fără plată numai în situaţia în care cursurile se desfăşoară la iniţiativa salariaţilor, nu şi atunci când ele au loc la solicitarea angajatorului. În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 ore. Indemnizaţia de concediu pentru studii se plăteşte de către societate cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu şi nu poate fi mai mică decăt salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent prevăzute în contractul individual de muncă. Această indemnizaţie reprezintă media zilnică a drepturilor salariale din ultimile 3 luni, multiplicate cu numărul zilelor de concediu. Durata concediului pentru formare profesională nu afectează durata concediului de odihnă anual fiind considerată perioadă de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul. Concediul fără plată pentru formarea profesională se acordă la solicitarea salariatului pe perioada unui stagiu de pregătire pe care acesta îl urmează din iniţiativa sa. Pentru ambele cazuri (cu şi fără plată) salariatul are obligaţia să înainteze angajatorului o cerere de concediu cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia în care trebuie să precizeze: data de începere a stagiului de pregătire, durata acestuia şi denumirea furnizorului de formare profesională. Cererea de concediu plătit pentru formare profesională nu poate fi refuzată salariatului. Doar pentru concediu de studii fără plată în mod excepţional, angajatorul poate respinge solicitarea salariatului dacă nu a obţinut acordul sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor şi numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii. Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza continuu sau fracţionat în cursul unui an calendaristic dacă există mai multe sesiuni de examene, fiind obligatoriu a se urma aceeaşi procedură de fiecare dată. De reţinut este faptul că stagiul de pregătire nu este obligatoriu să se efectueze în domeniu de activitate al salariatului, putând acoperi alte domenii astfel încât formarea profesională să nu aibă legătură cu atribuţiile, sarcinile şi competenţele din fişa postului. Sursa: art.145,148-153 Codul Muncii,art.83-CCMUN pe anii 2007-2010 Gabriela Pleşca, Senior Recruiter HR, Formator specialist resurse umane & comunicare Centrul de formare profesională STAFF 2000 Aşteptăm cu deosebit interes întrebările dvs. pe adresa dialog-recrutare@staff2000.ro

Comentează

Scrie un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *