Acum citesti:
Metodologia pentru învăţământul dual
Intreg articolul 2 minute de lectura

Metodologia pentru învăţământul dual

În acestă perioadă agenții economici și reprezentanții unităților școlare implicate în învățământul dual trebuie să facă publice locurile disponibile la acest tip de învățământ, iat Inspectoratul Școlar Județan a publicat metodologia care trebui urmată.

În baza OUG nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, Ministerul Educatiei Naționale a aprobat Metodologia privind organizarea și funcționarea învățământului dual (O.M.E.N. nr. 3554/29.03.2017) și Metodologia admiterii în învățământul dual (O.M.E.N. nr. 3556/29.03.2017).

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;

asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;

operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unității de învățământ partenere.

Metodologia privind organizarea și funcționarea învățământului dual, calendarul acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019, modelul adresei de solicitare pentru operatorii economici interesați de școlarizarea elevilor în învățământul dual, pot fi accesate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, www.isjsb.ro, la rubrica “Învățământ dual”.

Solicitările operatorilor economici se transmit prin e-mail la adresa vet@tvet.ro sau prin încărcare în platforma special dedicată promovării învăţământului profesional şi tehnic pe site-ul www.alegetidrumul.ro.

Introdu cuvintele cheie si apasa Enter.