Acum citesti:
Începe școala fără mobil și cu liber la auxiliare
Intreg articolul 5 minute de lectura

Începe școala fără mobil și cu liber la auxiliare

Vacanța de iarnă ia sfârșit în acest week-end. Luni, 15 ianuarie 2018 încep cursurile, pentru cei aproximativ 63.000 de elevi, din învățământul de stat.  Acestea vor dura până vineri, 2 februarie. La acea dată copiii intră în vacanța intersemestrială, ce se termină pe 11 februarie. Cel de-al doile semestru începe pe 12 februarie. Chiar dacă primul semestru nu s-a încheiat încă, reprezentanții Ministerului Educației anunță o serie de schimbări, cu precădere în privința regulamentului de organizare al școlilor. Acesta a fost modificat de Ministrul Educației, Liviu Pop. Noile regului ridică obligativitatea elevilor de a mai face de serviciu pe școală sau de a purta uniforma unității de învățământ. De asemenea, elevii nu mai au voie cu telefonul mobil în timpul orelor, acesta urmând a fi pus într-un loc special amenajat, în clasă.

 Luni începe școala pentru toți elevii. Nu vor sta, însă, mult timp cu burta pe carte, pentru că vineri, 2 februarie se termină primul semestru și vor intra din nou, pentru o săptămână în vacanță. Aceste 3 sptămâni se școală vor fi, în schimb, intense. Urmează evaluari și testări, pentru ca mediile elevilor să poată fi încheiate. De asemenea, în perioada 29 ianuarie – 2 februarie încep înscrierile pentru prima sesiune a Bacalaureatului care, de anul acesta, are loc la jumătatea lunii februarie.

Cu puțin timp înainte de începerea școlii, Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a anunţat pe Facebook că a fost modificat şi completat Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pe un site de socializare, iar organizațiile de elevi s-au arătat nemulțumite de faptul că nu a existat o consultare publică în prealabil.

Acesta mai prevede că notele nu pot fi folosite ca mijloc de constrângere.

„Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj nu poate fi folosit ca mijloc de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale”, se arată în regulament.

Totodată, este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în strângerea şi/sau gestionarea fondurilor.

Există şi o prevedere legată de integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical în timpul orei de educaţie fizică şi sport, aceştia urmând să primească sarcini organizatorice.

„Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical în timpul orei de educaţie fizică şi sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale, de exemplu, arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinere a scorului”, spune regulamentul.

O altă măsură se referă la faptul că personalului din învăţământ îi este interzis să încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului şi viaţa intimă privată sau familială a acestuia sau a celorlalţi salariaţi din unitate.

În document se mai menţionează că părintele sau susţinătorul legal al elevului care nu asigură şcolarizarea în perioada învăţământului obligatoriu este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 şi 1000 de lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii. De asemenea, părintele sau tutorele legal al preşcolarului sau elevului din învăţământul primar are obligaţia să îl însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea activităţilor educative sau orelor de curs să îl preia. În cazul în care acesta nu poate să facă aşa ceva, împuterniceşte o altă persoană.

Și cadrele didactice și părinții au parte de „surprize”

În aceeași ordine de idei, ministrul Educației a avut vești și pentru cadrele didactice. Din luna ianuarie a acestui an, plata salariilor se va face prin intermediul inspectoratelor școlare, fiind modificată astfel data de salariu, după 10 și până în 15 ianuarie.

„În conformitate cu ordinul MFP 86/28.01.2005 completat cu ordinul MFP nr 398/7.03.2017 data de plată a salariilor pentru Ministerul Educației Naționale și unitățile finanțate de acesta este 14 a lunii curente, pentru luna precedentă. […] Prin legea 2/2018- Legea bugetului de stat pe anul 2018, sumele pentru plata salariilor personalului din unitățile de învățământ au fost aprobate în bugetul MEN. Începând cu luna ianuarie MEN va transfera lunar către inspectoratele școlare, iar apoi acestea către școli, sumele pentru plata salariilor”, a scris Liviu Pop pe pagina sa, de pe un site de socializare.

Părinții vor avea responsabilitatea stabilirii auxiliarelor după care elevii și educatorii lor vor lucra.

1.241 de titluri de auxiliare didactice au fost acceptate, iar 223 de titluri au fost respinse în cadrul primei proceduri de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice, de către Centrul Naţional de Evaluare (CNEE). Ulterior, procedura a fost aprobată prin ordinul ministrului Liviu Pop, şi a fost inclusă în același regulament-cadru al școlilor. În cadrul său se specifică faptul că, în funcţie de nevoile specifice fiecărui ciclu de învăţământ, cadrele didactice prin catedre/comisii metodice selectează auxiliarele didactice din lista celor aprobate/avizate CNEE. Acestea sunt centralizate de profesorul diriginte, care le prezintă adunării generale a părinţilor. Adunarea generală a părinţilor hotărăşte susţinerea cadrelor didactice şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ privind activităţile, auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării elevilor. Consiliul reprezentativ al părinţilor din fiecare unitate de învăţământ îşi exprimă astfel, acordul pentru utilizarea materialelor auxiliare propuse de cadrele didactice.

Auxiliarele respinse inițial, pot fi reîncadrate, iar procesul de aprobare/avizare în cazul lor poate fi reluat.

 

 

 

Introdu cuvintele cheie si apasa Enter.