fbpx
Acum citesti:
Start la înscrierea în clasa pregătitoare, pentru anul 2019 – 2020
Intreg articolul 6 minute de lectura

Start la înscrierea în clasa pregătitoare, pentru anul 2019 – 2020

copii la ora

În 5 martie începe înscrierea pentru clasa pregătitoare, așa cum se întâmplă în fiecare an. În întreg județul Sibiu sunt 4.082 de locuri propuse în aproximativ 196 de clase. Dintre acestea, 1.406 sunt în municipul Sibiu, în circa 56 de clase. Pentru limba germană sunt puse la dispoziție 326 de locuri în peste 17 clase, dintre care 250, în 10 clase, sunt pentru municipiul Sibiu. Pentru limba maghiară sunt puse la dispoziția părinților 25 de locuri, în mai mult de o clasă de elevi.

În săptămâna care tocmai s-a încheiat, toate unitățile de învățământ au afișat planul de școlarizare propus, numărul de clase pregătitoare alocate, programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor, acolo unde este cazul, și unităţile în care se realizează aceasta, criteriile specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ și avizate de către consilierul juridic şi aprobate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, precum și programul de completare a cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar. De asemenea, în perioada 26 februarie – 9 martie 2019 se organizează în fiecare unitate de învăţământ în care se desfăşoară activitate specifică clasei pregătitoare, a „Zilei porţilor deschise”, zi în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în această activitate.

Înscrierea propriu-zisă în clasa pregătitoare începe luni, 4 martie. Astfel, de la această dată și până în 22 martie, părinții trebuie să completeze online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, cererile tip de înscriere. Validarea aceastora la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, se face zilnic, în intervalul orar 8:00 – 18:00, de luni, până vineri.

Prima etapă de înscriere în învăţământul primar

În 25 martie are loc procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere. În 26 și 27 martie se va face procesarea cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază. În 28 martie se procesează cererile prin care s-a solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie.

În 29 martie, se afișează în școli şi pe site-ul inspectoratului şcolar numele elevilor înscriși și numărul de locuri rămase libere, precum și lista copiilor neînscrişi după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în învăţământul primar

Cea de-a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare începe pe 1 aprilie prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile. În perioada 2 – 8 aprilie se depun cererile-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.  Între 8 și 10 aprilie 2019 se procesează la nivelul unităţilor de învăţământ cererile-tip de înscriere depuse de părinţi aplicându-se procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.  În 11 aprilie se afișează la fiecare unitate de învăţământ listele finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare, iar în perioada 12 – 19 aprilie se centralizează și se soluționează de către inspectoratul şcolar cererile părinţilor ai căror copii nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.

Important de știut

Clasa pregătitoare face parte din învățământul de stat obligatoriu. Astfel, părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Părinţii copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2019-2020, sau ai celor pentru care evaluarea psihosomatică arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliaţi în vederea înscrierii copiilor la grădiniţă, în grupa mare.

La încheierea evaluării dezvoltării psihosomatice a fiecărui copil, rezultatul este comunicat, în scris, părintelui. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Toţi copiii ai căror părinţi solicită înscrierea în clasa pregătitoare la şcoala de circumscripţie sunt înmatriculaţi la unitatea de învăţământ solicitată.

În situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi al căror domiciliu se află în afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere, se aplică criterii de departajare generale şi specifice, stabilite în conformitate cu prevederile metodologiei.

Criteriile generale de departajare:

– părinţii divorţaţi. Aceștia trebuie să depună la înscriere o copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului.

– existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

– existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;

– existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;

– existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ şi se aplică după aplicarea criteriilor generale menţionate.

Comisia judeţeană asigură instituirea şi funcţionarea unui telverde, la care părinţii şi alte persoane interesate pot obţine, gratuit, informaţii referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar. Numărul telverde menţionat este 0 800 816 269.

Introdu cuvintele cheie si apasa Enter.