Connect with us

Sibiu 100%

NU pentru o zi, o iau în căsătorie pentru totdeauna

Redactia Sibiu 100%

Publicat

pe

MG 0331 (1)web

Interviu cu jurist Ana Mânzat, director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Reporter: Câte căsătorii aţi oficiat dvs.? Ana Mânzat: Din aprilie 1999, când am fost numită director al Direcţiei Stare Civilă, Autoritate Tutelară şi Protecţie Socială şi până în prezent, pot spune că am oficiat aproximativ 9.000 de căsătorii. Rep.: Aţi avut vreun caz în care unul dintre viitorii miri a răspuns în faţa ofiţerului stării civile că NU vrea să se căsătorească? Ce s-a întâmplat? A.M.: Consimţământul la căsătorie este liber, în sensul că sunt înlăturate limitările juridice, rasiale şi reli­gioase, cu privire la libera alegere între viitorii soţi. Consimţământul la căsătorie are un caracter solemn şi se manifestă prin răspunsul afirmativ al fiecăruia dintre soţi la întrebările ofiţerului de stare civilă. Revenind la întrebarea dvs., menţionez că în cei doisprezece ani de când sunt ofiţer de stare civilă delegat şi oficiez căsătorii, o singură dată un viitor soţ la luarea consimţământului a răspuns “NU” dar la câteva secunde a răspuns: “NU pentru o zi, o iau în căsătorie pentru totdeauna” Repetând luarea consimţământului tânărul a spus un “DA”plin de tandreţe şi afecţiu­ne, iar viitoa­rea so­­ţi­e, fericită şi e­mo­ţionată a început să plângă, îmbrăţişându-se re­ciproc. Rep.: A scăzut sau a crescut numărul căsătoriilor în ul­timii ani? Câte căsătorii au fost oficiate de la în­ceputul anului în oraşul Sibiu? A.M.: Dacă ne raportăm la ultimii cinci ani, numărul căsătoriilor oficiate a fost în scădere. În 2005 au fost 1.350 de cununii, iar în anul 2009 s-au încheiat doar 1.169. În lunile iunie şi iulie avem într-o zi de sâmbătă circa 40 – 45 de căsătorii. Numărul mare de oficieri de căsătorii în perioada de vară se datorează faptului că mulţi tineri aflaţi la muncă în străinătate preferă să vină în perioada concediului de odihnă să se căsătorească civil în ţară şi să facă totodată căsătoria re­ligioasă şi nun­ta cu familia, ru­de­le şi prietenii, potrivit o­bi­ceiurilor şi tradiţiilor româneşti. Rep.: Există şi căsătorii cu cetăţeni străini? De ce naţionalităţi? A.M.: Da, există şi căsătorii cu cetăţeni străini din diferite state ale lumii, chiar şi ţări precum Maroc, Uruguay, Armenia, Nigeria, Peru, Libia etc. Menţionez însă, că cele mai multe căsătorii mixte sunt cu cetăţenii din Germania şi Italia. Rep.: Ce părere aveţi despre prevederea din Codul Civil prin care cuplurile care vor desfacerea căsătoriei de co­mun acord pot mer­ge di­rect la ofi­ţerul de stare civilă care i-a şi căsătorit? A.M.: Divorţul prin a­cordul (părţilor) soţilor pe cale ad­mi­nistrativă este o in­sti­tuţie ju­ri­dică nou creată, în sensul de a simplifica pro­­cedura actuală de desfacere a că­să­to­riei, prevăzută de Codul Civil. Scopul ei este de a realiza mai rapid desfacerera căsătoriei, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi. Aşteptăm să fie publicate norme sau instrucţiuni de punere în aplicare a acestei prevederi din Codul Civil, inclusiv forma şi conţinutul formularelor ce urmează a fi utilizate în realizarea acestei proceduri administrative. Rep.: Câte căsătorii au fost oficiate până acum de Primarul Sibiului, Klaus Iohannis? A.M.: Sunt destul de multe dacă ne raportăm la o perioadă mai lungă de timp. De exemplu, în anul 2009, domnul primar a oficiat un număr de 9 căsătorii. Rep.: Care sunt principalele probleme cu care se confruntă serviciul pe care îl conduceţi? A.M.: Una din principalele probleme cu care se confruntă Serviciul Stare Civilă este numărul scăzut de personal, în raport cu atribuţiile serviciului, respectiv cu volumul de lucrări existent. Aceasta duce şi la desfăşurarea activităţii peste programul normal de lucru, inclusiv în zilele de sâmbătă şi în zilele de sărbători legale, pentru înregistrarea deceselor şi oficierea căsătoriilor. Nemulţumirile şi sesizările cetă­ţenilor cu privire la termenele prevăzute de Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare şi Metodologia pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996, respectiv la înscrisurile oficiale pe care trebuie să le prezinte ofiţerului de stare civilă, în vederea soluţionării ce­rerilor conform ce­rinţelor legale prevăzute de actele normative mai sus enunţate, respectiv de legislaţia în materie în vigoare. Liliana Nenciu

Comentează

Scrie un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *