Connect with us

Sibiu 100%

Studentul de astăzi, liderul de mâine

Redactia Sibiu 100%

Publicat

pe

Bannet continental 29 aprilie

Eveniment ştiinţific Sub acest generic s-a desfăşurat în perioada 20 �22 mai la Academia Forţelor Terestre �icolae Bălcescu�cea de-a XV-a sesiune de comunicări a cercurilor ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională, SECOSAFT 2010. Lucrările sesiunii s-au desfăşurat pe 6 secţiuni şi 14 subsecţiuni. În cadrul acestora au fost prezentate 230 de lucrări din domeniile: ªtiinţă militară; Securitate şi apărare; Management şi economie; ªtiinţe socio �umane; Drept şi administraţie publică; ªtiinţe fundamentale şi tehnice şi Limbi străine. La sesiune au participat 275 de studenţi din toată ţara, dar şi de la Academia Militară �est Point�din SUA. Remarcăm şi prezenţa la această manifestare ştiinţifică a 4 studenţi din Republica Moldova, care îşi desfăşoară studiile de licenţă în România. La lucrările sesiunii au participat şi cadre didactice universitare, res­pectiv coordonatorii studenţilor referenţi. Cele mai valoroase lucrări au fost răsplătite cu diplome de excelenţă, locul I, II şi III acordate studenţilor care le-au prezentat. De asemenea, toţi studenţii participanţi au primit diplome de participare. Diversitatea tematicilor abordate şi conţinutul ştiinţific al lucrărilor prezentate la acest eveniment ştiinţific studenţesc a răspuns pe deplin obiectivului general: dezvoltarea competenţelor tinerilor studenţi de adaptare la cerinţele profesionale specifice activităţilor viitoare în calitate de lideri la locurile unde îşi vor desfăşura activitatea. col. (r) V. Neghină

Comentează

Scrie un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *