16.2 C
Sibiu
vineri, iunie 14, 2024

Sărbătoarea de vară – Expoziţie pentru o minoritate aproape uitată: LANDLERII

Publicitate

Cele mai citite

Ce sunt landlerii şi ce semnificaţie au aceştia pentru Transilvania? Care au fost circumstanţele deportării austriecilor protestanţi în perioada recatolicizării şi care s-au dovedit a fi soluţiile pentru integrarea acestora în Transilvania? Academia Evanghelică Tran­silvania a organizat în 20 iunie tradiţionala „Sărbătoare anuală de Vară”, anul acesta marcată şi de împlinirea a 275 de ani de la transmigrarea protestanţilor austrieci în Transilvania. Programul sărbătorii a fost deschis prin slujba religioasă oficiată în Biserica Evanghelică din Turnişor. Predica a fost ţinută de Michael Reger, liturghia oficiată de către Dietrich Galter, iar Barbara Schöfnagel, Ataşat pentru Probleme Sociale al Ambasadei Austriei la Bucureşti a transmis cuvinte de salut din partea ambasadorului, dr. Martin Eichtinger. În acelaşi context, Wolfgang Rehner a evidenţiat date istorice cu privire la imigrarea şi stabilirea landlerilor în Transilvania, respectiv în Turnişor, Cristian şi Apoldu de Sus. Evocarea informaţiilor despre relocarea forţată din vremea lui Carol VI (1734-1737) şi a transmigrării din timpul Mariei Tereza (1752-1758, 1774-1777) au constituit introducerea în tema formulată pentru expoziţia dedicată landlerilor. Expoziţie despre trecut şi prezent Astfel, inaugurarea „Expoziţiei pentru o minoritate aproape uitată – landlerii” a dezvăluit impresii de pe parcursul deportării acestora în Transilvania. Au fost prezentate dezvoltarea politico-religioasă şi politico-legală de dinaintea şi din timpul reformei secolului al XVI-lea şi recatolicizarea urmată de adoptarea brevetului de toleranţă religioasă introdus de către Iosif II în anul 1781, prin care fusese abolită expulzarea pe criterii religioase. Muzeologul Sören Pichotta, autorul expoziţiei, a prezentat public zece panouri expoziţionale dispuse în jurul Bisericii Evanghelice din Turnişor. Printre temele abordate au fost: locaţiile de provenienţă ale landlerilor şi cele de stabilire în Transilvania, pre­zentarea con­vieţuirii landleri-lor cu saşii, meş­teşuguri tradiţio­nale integrate şi exersate în comu­nitate. Expoziţia a fost gândită ca o extindere a „Muzeului pentru Istoria Saşilor şi Landlerilor” din incinta Bisericii Evanghelice Turnişor. Istoria Landlerilor La manifestarea din Tur­nişor s-a analizat şi procesul recato­licizării şi practicile folo­site. Protestanţii din Austria avea o dublă confesiune: fiind oficial catolici. Aceşti cripto-protestanţi au rezistat 200 de ani fără a avea vreo formă de existenţă instituţionalizată. În perioada re­catolicizării iniţiate aceştia au fost persecutaţi prin arderea căr­ţilor religioae, distrugerea bi­sericilor şi interzicerea slujbelor. Lupta împotriva acestor „rebeli” evanghelici a condus la deportarea a peste 100.000 de protestanţi din Austria. Conform datelor prezen­tate în cadrul expoziţiei au fost deportaţi circa 4.000 de oameni din Salzkammergut, Landl, Kärnten şi Steiermark în Transilvania. Aici landlerii puteau să îşi exercite liberi credinţa, pierzându-şi însă patria. Acceptarea şi integrarea landlerilor în rândurile saşilor, deşi problematică, s-a dovedit a fi profitabilă pentru comunitate. În final copiii di­feritelor etnii frec­ventau aceleaşi şco­li, învăţau un alt dia­lect, multe dintre cu­plu­rile căsătorite fiind alcătuite dintr-un landler şi un sas.Căutarea identităţii proprii a landlerilor s-a concretizat în păstrarea tradiţii­lor privind: îmbrăcă­mintea, dialectul austro-german, con­strucţia şi arhitectu­ra caselor, celebra­rea sărbătorilor şi păs­trarea datinilor. Ridicarea coroanei Trupa de dan­suri populare săseşti aparţinând Foru­mului German Sibiu a încântat publicul, acompaniată fiind de muzica fanfarei din Stejăriş. După marşul perechilor, s-a înălţat stâlpul de susţinere al coroanei. Aceasta primise forma unui schelet de clopot, fiind realizată din frunze şi flori pe o structură metalică. Unul dintre dansatori, Mihai Susan, a urcat pe stâlp la înălţimea de şase metri. Din vârf a rostit predica tradiţională, urări de bine şi sănătate tuturor invitaţilor. Din desişul coroanei au căzut bomboane pe iarbă. Ascunsă în scheletul coroanei, sticla de whisky le-a fost aruncată adulţilor. Dr. Barbara Schöf­nagel a îmbogăţit eveni­mentul prin prezentarea proiectului „Lupta îm­potriva sărăciei în satul Stejărişu”, judeţul Sibiu. Au fost astfel scoase la vânzare produse na­turale tradiţionale din acest sat. Reuniunea informa­lă de mai apoi i-a găsit pe invitaţi degustând specialităţi la grătar, bautură, muzică, dans şi voie bună. Martin Bottesch, Preşedintele Consiliului Judeţean al judeţului Sibiu, de origine land­ler, a fost prezent la eveniment. Prietenos, el a discutat cu participanţii şi cu reprezentanţii presei, bucurându-se de sărbătoare în compania soţiei sale, Johanna. Sărbătoarea Landlerilor, o co­munitate despre care rar se mai vorbeşte, a fost un eveniment de bun augur, apreciat atât de membrii comunităţii evanghelice, cât şi de invitaţii şi participanţii de etnie română. Claudia Adela Gherghel Călin Blaga

Publicitate

Publicitate

spot_img
Ultimele știri

FITS excelează și în online. Peste 30 de spectacole de teatru, muzică, dans și circ

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din...

Publicitate

Cele mai citite

Ce sunt landlerii şi ce semnificaţie au aceştia pentru Transilvania? Care au fost circumstanţele deportării austriecilor protestanţi în perioada recatolicizării şi care s-au dovedit a fi soluţiile pentru integrarea acestora în Transilvania? Academia Evanghelică Tran­silvania a organizat în 20 iunie tradiţionala „Sărbătoare anuală de Vară”, anul acesta marcată şi de împlinirea a 275 de ani de la transmigrarea protestanţilor austrieci în Transilvania. Programul sărbătorii a fost deschis prin slujba religioasă oficiată în Biserica Evanghelică din Turnişor. Predica a fost ţinută de Michael Reger, liturghia oficiată de către Dietrich Galter, iar Barbara Schöfnagel, Ataşat pentru Probleme Sociale al Ambasadei Austriei la Bucureşti a transmis cuvinte de salut din partea ambasadorului, dr. Martin Eichtinger. În acelaşi context, Wolfgang Rehner a evidenţiat date istorice cu privire la imigrarea şi stabilirea landlerilor în Transilvania, respectiv în Turnişor, Cristian şi Apoldu de Sus. Evocarea informaţiilor despre relocarea forţată din vremea lui Carol VI (1734-1737) şi a transmigrării din timpul Mariei Tereza (1752-1758, 1774-1777) au constituit introducerea în tema formulată pentru expoziţia dedicată landlerilor. Expoziţie despre trecut şi prezent Astfel, inaugurarea „Expoziţiei pentru o minoritate aproape uitată – landlerii” a dezvăluit impresii de pe parcursul deportării acestora în Transilvania. Au fost prezentate dezvoltarea politico-religioasă şi politico-legală de dinaintea şi din timpul reformei secolului al XVI-lea şi recatolicizarea urmată de adoptarea brevetului de toleranţă religioasă introdus de către Iosif II în anul 1781, prin care fusese abolită expulzarea pe criterii religioase. Muzeologul Sören Pichotta, autorul expoziţiei, a prezentat public zece panouri expoziţionale dispuse în jurul Bisericii Evanghelice din Turnişor. Printre temele abordate au fost: locaţiile de provenienţă ale landlerilor şi cele de stabilire în Transilvania, pre­zentarea con­vieţuirii landleri-lor cu saşii, meş­teşuguri tradiţio­nale integrate şi exersate în comu­nitate. Expoziţia a fost gândită ca o extindere a „Muzeului pentru Istoria Saşilor şi Landlerilor” din incinta Bisericii Evanghelice Turnişor. Istoria Landlerilor La manifestarea din Tur­nişor s-a analizat şi procesul recato­licizării şi practicile folo­site. Protestanţii din Austria avea o dublă confesiune: fiind oficial catolici. Aceşti cripto-protestanţi au rezistat 200 de ani fără a avea vreo formă de existenţă instituţionalizată. În perioada re­catolicizării iniţiate aceştia au fost persecutaţi prin arderea căr­ţilor religioae, distrugerea bi­sericilor şi interzicerea slujbelor. Lupta împotriva acestor „rebeli” evanghelici a condus la deportarea a peste 100.000 de protestanţi din Austria. Conform datelor prezen­tate în cadrul expoziţiei au fost deportaţi circa 4.000 de oameni din Salzkammergut, Landl, Kärnten şi Steiermark în Transilvania. Aici landlerii puteau să îşi exercite liberi credinţa, pierzându-şi însă patria. Acceptarea şi integrarea landlerilor în rândurile saşilor, deşi problematică, s-a dovedit a fi profitabilă pentru comunitate. În final copiii di­feritelor etnii frec­ventau aceleaşi şco­li, învăţau un alt dia­lect, multe dintre cu­plu­rile căsătorite fiind alcătuite dintr-un landler şi un sas.Căutarea identităţii proprii a landlerilor s-a concretizat în păstrarea tradiţii­lor privind: îmbrăcă­mintea, dialectul austro-german, con­strucţia şi arhitectu­ra caselor, celebra­rea sărbătorilor şi păs­trarea datinilor. Ridicarea coroanei Trupa de dan­suri populare săseşti aparţinând Foru­mului German Sibiu a încântat publicul, acompaniată fiind de muzica fanfarei din Stejăriş. După marşul perechilor, s-a înălţat stâlpul de susţinere al coroanei. Aceasta primise forma unui schelet de clopot, fiind realizată din frunze şi flori pe o structură metalică. Unul dintre dansatori, Mihai Susan, a urcat pe stâlp la înălţimea de şase metri. Din vârf a rostit predica tradiţională, urări de bine şi sănătate tuturor invitaţilor. Din desişul coroanei au căzut bomboane pe iarbă. Ascunsă în scheletul coroanei, sticla de whisky le-a fost aruncată adulţilor. Dr. Barbara Schöf­nagel a îmbogăţit eveni­mentul prin prezentarea proiectului „Lupta îm­potriva sărăciei în satul Stejărişu”, judeţul Sibiu. Au fost astfel scoase la vânzare produse na­turale tradiţionale din acest sat. Reuniunea informa­lă de mai apoi i-a găsit pe invitaţi degustând specialităţi la grătar, bautură, muzică, dans şi voie bună. Martin Bottesch, Preşedintele Consiliului Judeţean al judeţului Sibiu, de origine land­ler, a fost prezent la eveniment. Prietenos, el a discutat cu participanţii şi cu reprezentanţii presei, bucurându-se de sărbătoare în compania soţiei sale, Johanna. Sărbătoarea Landlerilor, o co­munitate despre care rar se mai vorbeşte, a fost un eveniment de bun augur, apreciat atât de membrii comunităţii evanghelice, cât şi de invitaţii şi participanţii de etnie română. Claudia Adela Gherghel Călin Blaga

Publicitate

Publicitate

spot_img
Ultimele știri

FITS excelează și în online. Peste 30 de spectacole de teatru, muzică, dans și circ

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din...

Știri pe același subiect