Regulament CONCURS „Câștigă un voucher în valoare de 120 de lei la Hiperbar Sibiu!”

SECŢIUNEA I – ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1. Organizatorul Concursului “Câștigă un voucher în valoare de 120 la HiperBar Sibiu!” este ziarul Sibiu 100% – Sibiu100.ro (editat de Son Management SRL), denumit în continuare Organizator, cu sediul social în Sibiu, str. Alămor, nr. 5, desfășurând activități legate de implementarea Concursului, contactarea câștigatorilor și înmânarea premiilor, denumită în cele ce urmează „Organizator”.
2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare („Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participanții. În ceea ce priveste operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.

SECŢIUNEA II – TEMEIUL LEGAL
1. Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

SECŢIUNEA III – LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CONCURSULUI
1. Concursul este organizat şi se desfăşoară în mediul online, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/sibiusutalasuta.
2. Concursul va începe în data de 28.01.2022 și va dura până în 04.02.2022, ora 13:00, denumită în continuare “Perioada desfășurării Concursului” sau “Perioada Concursului”. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi admis în Concurs.

SECŢIUNEA IV – DREPTUL DE PARTICIPARE
1. Concursul este deschis participării tuturor membrilor comunității, cu domiciliul/reşedinţa în Sibiu și care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumiți în continuare „Participanţii”).
2. Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

SECŢIUNEA V – REGULAMENTUL CONCURSULUI
1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului online, pe link-ul publicat de Organizator in ziua inceperii concursului
2. Participarea la Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

SECŢIUNEA VI – MECANISMUL CONCURSULUI
1. Mecanismul concursului este: răspunde corect la întrebare.
2. Ȋnscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate.
3. Fără a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica situația respectivă, iar în cazul în care sunt constatate neregularități, respectiva înregistrare va fi invalidată.
4. Câștigătorii vor fi aleși prin extragere aleatorie dintre persoanele admise în concurs și vor fi anunțați public, pe data de 04.02.2022, în postare pe pagina menționată la secțiunea 2.

SECŢIUNEA VII – PREMIILE
1. Ȋn cadrul acestui Concurs vor fi acordate un număr total de 1 (un) premiu: 1 (un) voucher de 120 de lei la Hiperbar Sibiu.
2. Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Concursului.
3. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

SECŢIUNEA VIII – EXTRAGEREA ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR
1. Extragerea se va face de catre Organizator, folosind un instrument (tool) specializat online de tragere la sorți.
2. La extragere participă toate înscrierile valide realizate în Perioada desfăşurării Concursului.

SECŢIUNEA IX – ANUNŢAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIILOR
1. Anunțarea câștigătorilor
1.1. Anunțarea câştigatorilor se va face pe 04.02.2022, conform secțiunii 6 de mai sus.

SECŢIUNEA X – PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (în continuare „GDPR”), privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Concursului și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs și să le utilizeze conform legislatiei în vigoare.