20.2 C
Sibiu
luni, mai 27, 2024

Mii de sibieni au primit proteze de la stat

Publicitate

spot_imgspot_imgspot_img

Publicitate

Cele mai citite
Publicitate

Aproape 600 de sibieni aşteaptă în prezent să primească o proteză, un aparat auditiv sau alte dispozitive medicale, prin intermediul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Sibiu. Anul acesta, CJAS Sibiu a încheiat contracte cu 73 de furnizori de dispozitive medicale. De la începutul acestui an şi până în prezent au fost emise puţin peste 300 de decizii de procurare a dispozitivelor medicale. Comparativ cu anii trecuţi listele de aşteptare pentru diferite proteze s-au redus destul de mult. Mai mult decât atât, reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate au precizat că în unele situaţii procurarea acestora este aprobată în regim de urgenţă. �CAS Sibiu are relaţii contractuale cu 73 de furnizori de dispozitive medicale autorizaţi şi evaluaţi, potrivit legii. Lista acestora este afişată atât la avizierul instituţiei noastre cât şi pe site-ul nostru: www.cassb.ro. La nivelul CAS Sibiu a fost suplimentat fondul iniţial destinat decontării dispozitivelor medicale cu 410.000 lei, fapt ce a permis o importantă reducere a listei de aşteptare. În anul 2008, CAS Sibiu a emis 5.032 de decizii de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, mai mult cu 1.649 decizii faţă de anul 2007, în valoare de 2.267.574 lei. Lista de aşteptare conţine la această dată un număr de 585 persoane, de la începutul anului 2009 şi până în prezent emiţându-se solicitanţilor un număr de 315 decizii de procurare a dispozitivelor medicale. Fa­cem menţiunea că deciziile pentru procurarea dispozitivelor medicale pentru copii, precum şi cele care privesc închirierea aparatelor pentru administrarea continuă de oxigen sunt aprobate în regim de urgenţă�, a declarat pentru Sibiu 100%, Lăcrămioara Bogdan, purtătorul de cuvânt al CJAS Sibiu. Astfel, anul trecut au fost aprobate mai mult de 400 de decizii pentru procurarea de proteze auditive, 98 de proteze pentru membrele inferioare, 6 pentru membrele su­perioare, 120 de dispozitive de mers şi 126 de dispozitive de in­continenţă urinară. Totodată a fost aprobată procurarea a peste 2.000 de dispozitive sistem stomic, 271 orteze pentru coloana vertebrală, 411 orteze pentru membre, 360 de lentile intraoculare şi 285 de aparate pentru adiminstrarea continuă de oxigen. Ce trebuie să faceţi pentru a primi proteza În situaţia în care numărul ce­re­rilor de dispozitive medicale de­păşeş­te fondul lunar aprobat, se întocmesc liste de aşteptare, pe categorii de dis­pozitive me­­­di­cale şi în funcţie de nu­­­mă­rul de în­­re­gistrare al cererii la CAS. Asi­gu­raţii au dreptul la dispozitive me­dicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice � pentru corectarea văzului, auzului, protezarea mem­brelor şi la alte materiale de spe­cialitate, cu sau fără contribuţie personală. Dispozitivele medicale se acordă la recomandarea medicului de specialitate şi cu aprobarea casei de asigurări. La încheierea con­trac­­­­­telor cu CJAS, fur­nizorii de dispo­zitive medica­le se obligă să: asigure service pentru dis­po­zitivul medical livrat conform prevederilor legale în vigoare, să respecte prevederile legale privind condiţiile de in­troducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a dis­pozitivelor medicale, să livreze dipozitivele me­dicale şi să desfăşoare activităţi de protezare la sediul social sau la punctele de lucru pentru care deţin dovada de evaluare şi să verifice la livrare, după caz, adaptabilitatea şi buna funcţionare a dispozitivului me­dical. La nivelul insi­tuţiei funcţionează un compartiment spe­cializat pentru pri­mirea şi veri­ficarea documentelor ne­cesare pentru obţi­nerea deciziei de aprobare a de­contării dispozitivelor me­dicale. Având în vedere numărul mare de solicitări au fost stabilite o serie de criterii de prioritate pentru acordarea lor. �Criteriile de prioritate pentru so­luţionarea listelor de prioritate ţin cont de data înregistrării cererilor la casa de asigurări de sănătate şi de nivelul de urgenţă stabilit de Serviciul Medical al casei de asigurări de să­nătate, având în vedere: criteriul vital (aparate pentru administrare con­tinuă cu oxigen, dispozitive pentru protezare stomii), vârsta (0-18 ani), criteriul urgenţei intervenţionale chirur­gicale, criteriul de necesitate (proteze membre, de­ficienţe de dezvoltare), criteriul de reintegrare impuse de statutul socio-profesional (elevi, studenţi, salariaţi)�, a mai spus Lăcrămioara Bogdan, pur­tătorul de cuvânt al CAS Sibiu. Actele necesare Pentru ob­ţi­nerea unui dispozitiv medical, asi­gu­ratul, unul din membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), o per­soană împuternicită de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la CAS Sibiu, în­soţită de un document justificativ care atestă calitatea de asigurat, actul de identitate (în copie), prescripţia medicală pentru dispozitivul medical şi declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că deficienţa organică sau funcţională nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv. Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani se ataşează prescripţia medicală pentru dispozitivul medical recomandat, cu specificarea domiciliului copilului, şi certificatul de naştere (în copie), cu codul numeric personal � CNP.

Publicitate

Publicitate

spot_img

Publicitate

spot_img
Ultimele știri

ULTIMA ORĂ: Accident între două autoturisme pe Calea Dumbrăvii

O femeie a fost rănită, luni dimineața, într-un accident rutier produs pe Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu.Din primele cercetări...

Știri pe același subiect