32.9 C
Sibiu
duminică, iulie 14, 2024

Scandal între primar şi prefect pe seama terenurilor din Cisnădie

Publicitate

Cele mai citite

Articol de Cosmin Pal

Scandal şi atacuri directe între primarul oraşului Cisnădie, Gheorghe Huja, şi prefectul judeţului Sibiu, Mircea Creţu. Situaţia conflictuală a plecat de la primarului din Cisnădie, care zilele trecute, a postat pe Facebook o scrisoare deschisă în care acuză Comisia Judeţeană de Fond Funciar, aflată în ograda Prefecturii Sibiu, cel puţin o parte dintre membrii săi, că întârzie nejustificat şi cu rea credinţă împroprietărirea cisnădienilor care şi-au câştigat drepturile în instanţă.

Atacul dezlănţuit a lui Gheorghe Huja se duce mai departe către prefectul
judeţului, Mircea Creţu, pe care îl acuză că întreţine batjocora funcţionarilor din Prefectură la adresa locuitorilor din Cisnădie, în speţă cei care aşteaptă să-şi recapete terenurile. La rândul său, prefectul Mircea Creţu i-a răspuns aproape pe acelaşi ton, prezentând însă documente în sprijinul afirmaţiilor sale. Situaţia este una extrem de încâlcită, însă totul depinde de modul în care îţi fac datoria funcţionarii publici din Prefectură şi cei din Cisnădie, deoarece cisnădienii au ajuns la limita răbdării şi aşteaptă titlurile de proprietate. Aceştia sunt afectaţi direct, dacă ţinem cont cât de atractive au deveni terenurile din oraş şi din împrejurimi.

Gheorghe Huja, Primarul Cisnădiei

Scrisoarea publică a primarului din Cisnădie

Redăm mai jos scrisoarea publică a primarului din Cisnădie, Gheorghe Huja: „De 30 de ani mai mulți cisnădieni așteaptă să fie împroprietăriți cu terenurile care li se cuvin. După îndelungi procese și tergiversări, oamenii au primit printr-o hotărâre judecătoarească definitivă dreptul pentru care s-au luptat ani de zile. Pentru că unde e lege nu e tocmeală, au așteptat titlurile de proprietate, doar că se lovesc, de câteva luni, de împotrivirea unora din Comisia Județeană de Fond Funciar, din cadrul Prefecturii Sibiu. Această comisie formată din șapte crai refuză să pună în aplicare decizia definitivă a instanței, astfel încât oamenii să poată intra în posesia titlurilor de proprietate. Nu vreau să spun că toată componența acestei Comisii e neprofesionistă ori rău intenționată, însă din cauza câtorva filosofi de acolo, pentru care o hotărâre judecătorească definitivă e piatră filosofală, se obstrucționează activitatea acestui for și se disprețuiește respectarea legii. Întreb public: cine din această comisie are interes să blocheze eliberarea documentelor de punere în posesie și de ce? Cum se explică faptul că în unele situații există disponibilitate pentru punerea în aplicare a hotărârii judecătorești definitive, iar în altele nu? E vorba despre lipsă de profesionalism, rea-voință, interese ori un comportament de stăpân pe plantație?
Nu cumva toate aceste derapaje și obstrucționări ale aplicării legii ar trebui oprite de cel care conduce instituția prefectului, în speță prefectul Mircea Crețu? Este posibil ca acest om să cauționeze batjocura unor funcționari publici care tratează cu dispreț niște oameni cărora refuză să le recunoască un drept obținut în instanță? Prefectura este o instituție care trebuie să vegheze la respectarea legii, a drepturilor cetățeanului, nu să îl trateze pe acesta cu dispreț. Dar ce să îi cerem prefectului Mircea Crețu, când știm cu toții cum a gestionat pandemia de coronavirus? Cisnădia a fost puternic afectată de valurile de COVID19, dar domnul prefect nu s-a deranjat niciodată să vină în oraș sau să relaționeze cu noi, având în vedere situația delicată prin care treceam.
Cum să interpretez această atitudine? Ca expresie a rea-voinței, a nepăsării față de cisnădieni sau a lipsei de soluții? De altfel, despre priceperea lui în administrație ar putea vorbi locuitorii din Tălmaciu, oraș în care a fost primar și nu s-a remarcat prin ceva notabil care să rămână după el. I-am trimis prefectului Crețu o sesizare în care îi prezentam umilința la care cei din Comisia Județeană de Fond Funciar îi supun pe cisnădieni, privând-i de un drept câștigat în instanță, dar în loc să ne ofere un răspuns, să încerce să așeze lucrurile în limitele funcționalității și legalității, a făcut ceea ce știe el cel mai bine: a băgat capul în nisip ca struțul și a tăcut. Mă întreb ce caută un astfel de om într-o funcție importantă și mă mai întreb, retoric, dacă el conștientizează că i sa așezat pe cap o pălărie mult mai mare decât poate duce. Acest personaj numit într-o funcție căreia a demonstrat de multe ori că nu-i poate face față, îmi amintește mereu de prefectul Traian Cârpanu, din serialul ”Baronii”. Din păcate, modul în care prefectul Crețu își interpretează funcția se întâmplă în realitate, nu într-un film, iar asta îi afectează, în mod negativ, pe mulți cetățeni care nu au nicio vină că un astfel de individ mărunt conduce o instituție care ar trebui să fie garantul respectării legii. Oare cei care îi evaluează activitatea chiar nu au constatat că personajul se situează cu mult sub înălțimea funcției? E o întrebare al cărei răspuns îl poate întrezări fiecare dintre noi.
Primarul orașului Cisnădie,
Gheorghe Huja”.

Reacţia Prefecturii

La o zi distanţă, Prefectura Sibiu a venit cu propria poziţie în această situaţie: „Raportat la alegațiile domnului Gheorghe Huja, postate pe Facebook în scrisoarea publică adresată Prefectului Județului Sibiu, prin care domnul primar a relatat în mod subiectiv, o situație juridică complexă, care face obiectul mai multor acțiuni judecătorești, derulate pe o perioadă de 7 ani, în virtutea dreptului la replică, facem următoarele precizări:
În fapt, Comisia Locală Cisnădie a solicitat emiterea unor titluri de proprietate pe amplasamente care au făcut obiectul unui protocol de predare-preluare de la Agenția Domeniilor Statului, protocol anulat de instanța de judecată în anul 2016. Instanța de judecată a anulat toate documentele care au stat la baza încheierii protocolului mai sus-menționat, respectiv Hotărârea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu prin care a fost validat procesul-verbal de delimitare, procesulverbal de delimitare terenuri și protocolul de predare – preluare.
Primarul orașului Cisnădie acuză Comisia Județeană de Fond Funciar Sibiu de refuzul de a emite titlurile de proprietate, însă problema reală care a dus la imposibilitatea emiterii acestora a fost tocmai anularea de către
instanță a tuturor documentelor prin care Comisia Locală Cisnădie a preluat terenul. Spre clarificare, ca urmare a anulării protocolului, terenurile respective ar fi trebuit să reintre în proprietatea statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, fapt solicitat, de altfel, Comisiei Locale Cisnădie, de către A.D.S. prin adresa nr. 120.356/24.02.2017.

Dacă s-ar fi dorit soluționarea cererilor persoanelor îndreptățite la reconstituirea dreptului de proprietate, Comisia Locală Cisnădie ar fi trebuit să demareze procedurile legale pentru preluarea altor suprafețe de teren din proprietatea Statului Român. Ne întrebăm retoric, de altfel, ce demersuri a întreprins primarul orașului Cisnădie în calitatea sa de președinte al Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie începând din anul 2016, când a fost anulat Protocolul, în vederea reluării procedurii legale pentru soluționarea cererilor persoanelor îndreptățite, pentru identificarea de noi amplasamente care să facă obiectul unui nou protocol de predare – preluare de la Agenția Domeniilor Statului?
Departe de a tergiversa emiterea titlurilor de proprietate, Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu a depus diligențe în vederea identificării unei soluții legale, sens în care a solicitat îndrumare metodologică de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, cât și un punct de vedere de la Agenția Domeniilor Statului.
Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu a solicitat Comisiei Locale Cisnădie înaintarea documentațiilor aferente emiterii titlurilor de proprietate către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu pentru titularii a două procese – verbale de punere în posesie în favoarea cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive prin care s-a dispus obligarea la emitere titluri de proprietate. Față de starea de fapt existentă, contrar celor afirmate de domnul primar Gheorghe Huja, nu se poate reține o identitate de situație între aceste două cazuri și restul proceselor-verbale de punere în posesie.
În contextul prezentat, învederăm faptul că pentru Prefectul Județului Sibiu și pentru Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu respectarea legislației este obligatorie, nu opțională. Activitatea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu se desfășoară în conformitate cu regulamentul de aplicare a legilor fondului funciar, procesul decizional desfășurându-se potrivit normelor legale, nicidecum prin încălcarea acestora, așa cum ar dori unele persoane. Față de celelalte aspecte prezentate de domnul primar Gheorghe Huja în scrisoarea deschisă, domnul MirceaDorin Crețu, în calitate de Prefect al Județului Sibiu își rezervă dreptul de a stabili căile ce le va urma în vederea clarificării acestora.

Istoric:

Între Agenţia Domeniilor Statului şi Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie a fost încheiat Protocolul de predare – preluare nr. 76.321/13.08.2015, care a avut ca obiect predarea suprafeţei de 179,5630 ha, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea persoanelor îndreptăţite validate în anexa nr. 30 Cisnădie.

Ulterior, prin decizia civilă nr. 1197/28.11.2016, pronunţată de Tribunalul Sibiu – Secţia I Civilă în dosarul nr. 9862/306/2015, a fost admis apelul declarat de S.C. „HORTICOLA INTERNAŢIONAL SEVIŞ” S.R.L. împotriva
sentinţei civile nr. 3302/09.06.2016 a Judecătoriei Sibiu care a fost schimbată în tot, în sensul că:

a fost admisă acţiunea formulată de S.C. „HORTICOLA INTERNAŢIONAL SEVIŞ” S.R.L., în contradictoriu cu pârâţii Agenţia Domeniilor Statului, Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie şi Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu, în consecinţă, fiind anulate Hotărârea nr. 1152/16.06.2015 a Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu prin care a fost validată documentația întocmită pentru punerea în posesie a persoanelor fizice conform procesului-verbal de delimitare nr. 1965/ 23.02.2015, Protocolul de predare – preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul privat al Statului nr. 76.321/13.08.2015, încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie, precum şi Procesul – verbal de delimitare nr. 1965/23.02.2015. Prin această hotărâre nu s-a dispus obligarea comisiei locale la restituirea către Agenția Domeniilor Statului a terenului primit în baza protocolului. În vederea restituirii terenurilor care au făcut obiectul Protocolului de predare – preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul privat al Statului nr. 76.321/13.08.2015 de către Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie, Agenția Domeniilor Statului a promovat o acțiune civilă, având ca obiect fond funciar, care a format obiectul dosarului nr. 7609/306/2017, aflat pe rolul Judecătoriei Sibiu. Prin acţiunea civilă formulată de reclamanta Agenţia Domeniilor Statului, în contradictoriu cu pârâţii Primăria Oraşului Cisnădie, Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie şi titularii proceselor – verbale de punere în posesie întocmite de către Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie anterior pronunțării Deciziei civile nr. 1197/28.11.2016 a Tribunalului Sibiu, s-au solicitat următoarele:
constatarea nulităţii absolute a proceselor – verbale de punere în posesie, încheiate de Primăria Oraşului Cisnădie, în baza Protocolului de predare – preluare terenuri cu destinaţie agricolă nr. 76.321/13.08.2015, încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie, cu consecinţa obligării comisiei la returnarea terenurilor ce fac obiectul proceselor verbale, pe bază de protocol de predare – preluare, Anexa nr. 1 – 26 poziţii; obligarea Primăriei Oraşului Cisnădie şi a Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie la returnarea către Agenţia Domeniilor Statului, pe bază de protocol de predare – preluare, a terenurilor cuprinse în procesele – verbale de punere în posesie nesemnate de titularii dreptului, încheiate nelegal „DIN OFICIU” de primărie sau semnate de „martori”, Anexa nr. 2 – 20 poziții.
Prin sentinţa civilă nr. 4978/16.11.2020, pronunțată de Judecătoria Sibiu – Secția Civilă în dosarul nr. 7609/306/2017, s-au dispus următoarele:
admiterea în parte a acțiunii civile formulate și precizate de reclamanta Agenția Domeniilor Statului, admiterea cererii de intervenție accesorie formulate de S.C. „HORTICOLA INTERNAȚIONAL SEVIȘ” S.R.L. – în
insolvență; anularea unui număr de 26 procese verbale de punere în posesie încheiate de pârâta Primăria orașului Cisnădie cu pârâții persoane fizice și antecesorii acestora, înscrise în Anexa nr. 1 la acțiunea civilă formulată de reclamanta Agenția Domeniilor Statului; obligarea pârâtei Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie la predarea către reclamantă a suprafeței de teren ce face obiectul proceselor – verbale de punere în posesie anulate; respingerea în rest a acțiunii civile.
Prin decizia civilă nr. 69/15.02.2022, definitivă, Tribunalul Sibiu – Secția I Civilă a dispus, în esență, următoarele:
anularea în parte a sentinței civile nr. 4978/16.11.2020, precum și a încheierii de ședință din data de 01.07.2019, pronunțate de Judecătoria Sibiu și trimiterea cauzei spre rejudecare Judecătoriei Sibiu;
menținerea dispozițiilor sentinței civile apelate cu privire la respingerea cererii de obligare a Primăriei Orașului Cisnădie, prin Primar și Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie, referitor la returnarea către reclamantă a terenurilor cuprinse în procesele – verbale de punere în posesie indicate în Anexa 2 a acțiunii (n.n. – în număr de 20).
Având în vedere dispozițiile hotărârilor judecătorești menționate mai sus, prin adresa nr. 11.124/17.06.2022, înregistrată la O.C.P.I. Sibiu cu nr. 4242/17.06.2022, Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie a transmis Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu documentația în vederea emiterii titlurilor de proprietate în baza proceselor verbale de punere în posesie menționate în anexa 2 la acţiunea civilă formulată de reclamanta Agenţia Domeniilor Statului și în Decizia civilă nr. 69/15.02.2022,
definitivă, a Tribunalului Sibiu. Întrucât s-a considerat că terenul care a făcut obiectul Protocolului de predare – preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul privat al Statului nr. 76.321/13.08.2015 nu se mai află la dispoziția Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie deoarece a fost anulat prin Decizia civilă nr. 1197/28.11.2016, pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 9862/306/2015, prin adresa nr. 4242/10.10.2022, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Sibiu cu nr. 19.824/10.10.2022, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu a solicitat Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu un punct de vedere cu privire la posibilitatea emiterii titlurilor de proprietate în baza proceselor verbale de punere în posesie cuprinse în Anexa 2 a acțiunii civile care a făcut obiectul dosarului civil nr. 7609/306/2017.
Pe de altă parte, prin adresa nr. 18.769/10.10.2022, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Sibiu cu nr. 20.221/14.10.2022, Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie a solicitat efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea emiterii titlurilor de proprietate cu privire la imobilele terenuri care au făcut obiectul proceselor verbale de punere în posesie cuprinse în Anexa 2 a acțiunii civile care a făcut obiectul dosarului civil nr. 7609/306/2017.
Având în vedere situația concretă expusă pe larg, s-a ridicat problema dacă emiterea titlurilor de proprietate pe amplasamentele care au făcut obiectul protocolului de predare primire anulat de instanța de judecată mai este posibilă, întrucât terenul nu se mai află la dispoziția Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie. Condițiile legale pentru emiterea titlurilor de proprietate prevăzute atât în Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările și completările ulterioare, cât și în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu şi modului de lucru al acesteia cu comisiile comunale/orăşeneşti/municipale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, aprobat prin Hotărârea Comisiei Judeţene nr. 1521/31.05.2022 nu sunt îndeplinite. În acest sens, menționăm că potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările și completările ulterioare, ”Pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie şi schiţele terenurilor, comisia judeţeană emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 20. Documentaţiile se trimit în două exemplare, dintre care unul se reţine şi se depozitează la arhiva oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară. (…)”. În același sens, reglementează și art. 38 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu şi modului de lucru al acesteia cu comisiile comunale/orăşeneşti/municipale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, aprobat prin Hotărârea Comisiei Judeţene nr. 1521/31.05.2022.
Pentru pozițiile 1 și 4 din anexa nr. 2 a acțiunii civile susmenționate au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive prin care Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu a fost obligată să emită titlurile de proprietate, respectiv Sentința civilă nr. 5607/03.12.2018 pronunțată de Judecătoria Sibiu – Secția civilă în dosarul nr. 7214/306/2017, rămasă definitivă la data de 30.05.2022 prin Decizia civilă nr. 418/30.05.2022 pronunțată de Tribunalul Sibiu – Secția I Civilă, și Sentința civilă nr. 1463/22.03.2018 pronunțată de Judecătoria Sibiu – Secția civilă în dosarul nr. 7525/306/2017, rămasă definitivă la data de 14.10.2022 prin Decizia civilă nr. 685/14.10.2022 pronunțată de Tribunalul Sibiu – Secția I Civilă.
Față de starea de fapt existentă, nu se poate reține o identitate de situație între aceste două poziții și celelalte 18 poziții din anexa 2 a acțiunii. Prin adresa nr. 20.677/19.10.2022, Instituția Prefectului – Județul Sibiu a solicitat Comisiei Locale de Fond Funciar Cisnădie să procedeze cu celeritate la întocmirea documentațiilor necesare emiterii titlurilor de proprietate pentru pozițiile 1 și 4 din anexa nr. 2 a acțiunii, precum și la înaintarea acestora Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară”.

V-am prezentat în întregime poziţia celor două părţi.

Urmărește Sibiu 100% în Google News

Publicitate

Publicitate

spot_img
Ultimele știri

ULTIMA ORĂ/FOTO: 4 autoturisme implicate într-un eveniment rutier în lanț, pe DN 1

UPDATE: Potrivit IPJ Sibiu, traficul rutier s-a reluat, se circulă pe ambele sensuri.ȘTIRE INIȚIALĂ: Traficul rutier pe DN1, la...

Publicitate

Cele mai citite

Articol de Cosmin Pal

Scandal şi atacuri directe între primarul oraşului Cisnădie, Gheorghe Huja, şi prefectul judeţului Sibiu, Mircea Creţu. Situaţia conflictuală a plecat de la primarului din Cisnădie, care zilele trecute, a postat pe Facebook o scrisoare deschisă în care acuză Comisia Judeţeană de Fond Funciar, aflată în ograda Prefecturii Sibiu, cel puţin o parte dintre membrii săi, că întârzie nejustificat şi cu rea credinţă împroprietărirea cisnădienilor care şi-au câştigat drepturile în instanţă.

Atacul dezlănţuit a lui Gheorghe Huja se duce mai departe către prefectul
judeţului, Mircea Creţu, pe care îl acuză că întreţine batjocora funcţionarilor din Prefectură la adresa locuitorilor din Cisnădie, în speţă cei care aşteaptă să-şi recapete terenurile. La rândul său, prefectul Mircea Creţu i-a răspuns aproape pe acelaşi ton, prezentând însă documente în sprijinul afirmaţiilor sale. Situaţia este una extrem de încâlcită, însă totul depinde de modul în care îţi fac datoria funcţionarii publici din Prefectură şi cei din Cisnădie, deoarece cisnădienii au ajuns la limita răbdării şi aşteaptă titlurile de proprietate. Aceştia sunt afectaţi direct, dacă ţinem cont cât de atractive au deveni terenurile din oraş şi din împrejurimi.

Gheorghe Huja, Primarul Cisnădiei

Scrisoarea publică a primarului din Cisnădie

Redăm mai jos scrisoarea publică a primarului din Cisnădie, Gheorghe Huja: „De 30 de ani mai mulți cisnădieni așteaptă să fie împroprietăriți cu terenurile care li se cuvin. După îndelungi procese și tergiversări, oamenii au primit printr-o hotărâre judecătoarească definitivă dreptul pentru care s-au luptat ani de zile. Pentru că unde e lege nu e tocmeală, au așteptat titlurile de proprietate, doar că se lovesc, de câteva luni, de împotrivirea unora din Comisia Județeană de Fond Funciar, din cadrul Prefecturii Sibiu. Această comisie formată din șapte crai refuză să pună în aplicare decizia definitivă a instanței, astfel încât oamenii să poată intra în posesia titlurilor de proprietate. Nu vreau să spun că toată componența acestei Comisii e neprofesionistă ori rău intenționată, însă din cauza câtorva filosofi de acolo, pentru care o hotărâre judecătorească definitivă e piatră filosofală, se obstrucționează activitatea acestui for și se disprețuiește respectarea legii. Întreb public: cine din această comisie are interes să blocheze eliberarea documentelor de punere în posesie și de ce? Cum se explică faptul că în unele situații există disponibilitate pentru punerea în aplicare a hotărârii judecătorești definitive, iar în altele nu? E vorba despre lipsă de profesionalism, rea-voință, interese ori un comportament de stăpân pe plantație?
Nu cumva toate aceste derapaje și obstrucționări ale aplicării legii ar trebui oprite de cel care conduce instituția prefectului, în speță prefectul Mircea Crețu? Este posibil ca acest om să cauționeze batjocura unor funcționari publici care tratează cu dispreț niște oameni cărora refuză să le recunoască un drept obținut în instanță? Prefectura este o instituție care trebuie să vegheze la respectarea legii, a drepturilor cetățeanului, nu să îl trateze pe acesta cu dispreț. Dar ce să îi cerem prefectului Mircea Crețu, când știm cu toții cum a gestionat pandemia de coronavirus? Cisnădia a fost puternic afectată de valurile de COVID19, dar domnul prefect nu s-a deranjat niciodată să vină în oraș sau să relaționeze cu noi, având în vedere situația delicată prin care treceam.
Cum să interpretez această atitudine? Ca expresie a rea-voinței, a nepăsării față de cisnădieni sau a lipsei de soluții? De altfel, despre priceperea lui în administrație ar putea vorbi locuitorii din Tălmaciu, oraș în care a fost primar și nu s-a remarcat prin ceva notabil care să rămână după el. I-am trimis prefectului Crețu o sesizare în care îi prezentam umilința la care cei din Comisia Județeană de Fond Funciar îi supun pe cisnădieni, privând-i de un drept câștigat în instanță, dar în loc să ne ofere un răspuns, să încerce să așeze lucrurile în limitele funcționalității și legalității, a făcut ceea ce știe el cel mai bine: a băgat capul în nisip ca struțul și a tăcut. Mă întreb ce caută un astfel de om într-o funcție importantă și mă mai întreb, retoric, dacă el conștientizează că i sa așezat pe cap o pălărie mult mai mare decât poate duce. Acest personaj numit într-o funcție căreia a demonstrat de multe ori că nu-i poate face față, îmi amintește mereu de prefectul Traian Cârpanu, din serialul ”Baronii”. Din păcate, modul în care prefectul Crețu își interpretează funcția se întâmplă în realitate, nu într-un film, iar asta îi afectează, în mod negativ, pe mulți cetățeni care nu au nicio vină că un astfel de individ mărunt conduce o instituție care ar trebui să fie garantul respectării legii. Oare cei care îi evaluează activitatea chiar nu au constatat că personajul se situează cu mult sub înălțimea funcției? E o întrebare al cărei răspuns îl poate întrezări fiecare dintre noi.
Primarul orașului Cisnădie,
Gheorghe Huja”.

Reacţia Prefecturii

La o zi distanţă, Prefectura Sibiu a venit cu propria poziţie în această situaţie: „Raportat la alegațiile domnului Gheorghe Huja, postate pe Facebook în scrisoarea publică adresată Prefectului Județului Sibiu, prin care domnul primar a relatat în mod subiectiv, o situație juridică complexă, care face obiectul mai multor acțiuni judecătorești, derulate pe o perioadă de 7 ani, în virtutea dreptului la replică, facem următoarele precizări:
În fapt, Comisia Locală Cisnădie a solicitat emiterea unor titluri de proprietate pe amplasamente care au făcut obiectul unui protocol de predare-preluare de la Agenția Domeniilor Statului, protocol anulat de instanța de judecată în anul 2016. Instanța de judecată a anulat toate documentele care au stat la baza încheierii protocolului mai sus-menționat, respectiv Hotărârea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu prin care a fost validat procesul-verbal de delimitare, procesulverbal de delimitare terenuri și protocolul de predare – preluare.
Primarul orașului Cisnădie acuză Comisia Județeană de Fond Funciar Sibiu de refuzul de a emite titlurile de proprietate, însă problema reală care a dus la imposibilitatea emiterii acestora a fost tocmai anularea de către
instanță a tuturor documentelor prin care Comisia Locală Cisnădie a preluat terenul. Spre clarificare, ca urmare a anulării protocolului, terenurile respective ar fi trebuit să reintre în proprietatea statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, fapt solicitat, de altfel, Comisiei Locale Cisnădie, de către A.D.S. prin adresa nr. 120.356/24.02.2017.

Dacă s-ar fi dorit soluționarea cererilor persoanelor îndreptățite la reconstituirea dreptului de proprietate, Comisia Locală Cisnădie ar fi trebuit să demareze procedurile legale pentru preluarea altor suprafețe de teren din proprietatea Statului Român. Ne întrebăm retoric, de altfel, ce demersuri a întreprins primarul orașului Cisnădie în calitatea sa de președinte al Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie începând din anul 2016, când a fost anulat Protocolul, în vederea reluării procedurii legale pentru soluționarea cererilor persoanelor îndreptățite, pentru identificarea de noi amplasamente care să facă obiectul unui nou protocol de predare – preluare de la Agenția Domeniilor Statului?
Departe de a tergiversa emiterea titlurilor de proprietate, Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu a depus diligențe în vederea identificării unei soluții legale, sens în care a solicitat îndrumare metodologică de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, cât și un punct de vedere de la Agenția Domeniilor Statului.
Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu a solicitat Comisiei Locale Cisnădie înaintarea documentațiilor aferente emiterii titlurilor de proprietate către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu pentru titularii a două procese – verbale de punere în posesie în favoarea cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive prin care s-a dispus obligarea la emitere titluri de proprietate. Față de starea de fapt existentă, contrar celor afirmate de domnul primar Gheorghe Huja, nu se poate reține o identitate de situație între aceste două cazuri și restul proceselor-verbale de punere în posesie.
În contextul prezentat, învederăm faptul că pentru Prefectul Județului Sibiu și pentru Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu respectarea legislației este obligatorie, nu opțională. Activitatea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu se desfășoară în conformitate cu regulamentul de aplicare a legilor fondului funciar, procesul decizional desfășurându-se potrivit normelor legale, nicidecum prin încălcarea acestora, așa cum ar dori unele persoane. Față de celelalte aspecte prezentate de domnul primar Gheorghe Huja în scrisoarea deschisă, domnul MirceaDorin Crețu, în calitate de Prefect al Județului Sibiu își rezervă dreptul de a stabili căile ce le va urma în vederea clarificării acestora.

Istoric:

Între Agenţia Domeniilor Statului şi Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie a fost încheiat Protocolul de predare – preluare nr. 76.321/13.08.2015, care a avut ca obiect predarea suprafeţei de 179,5630 ha, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea persoanelor îndreptăţite validate în anexa nr. 30 Cisnădie.

Ulterior, prin decizia civilă nr. 1197/28.11.2016, pronunţată de Tribunalul Sibiu – Secţia I Civilă în dosarul nr. 9862/306/2015, a fost admis apelul declarat de S.C. „HORTICOLA INTERNAŢIONAL SEVIŞ” S.R.L. împotriva
sentinţei civile nr. 3302/09.06.2016 a Judecătoriei Sibiu care a fost schimbată în tot, în sensul că:

a fost admisă acţiunea formulată de S.C. „HORTICOLA INTERNAŢIONAL SEVIŞ” S.R.L., în contradictoriu cu pârâţii Agenţia Domeniilor Statului, Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie şi Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu, în consecinţă, fiind anulate Hotărârea nr. 1152/16.06.2015 a Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu prin care a fost validată documentația întocmită pentru punerea în posesie a persoanelor fizice conform procesului-verbal de delimitare nr. 1965/ 23.02.2015, Protocolul de predare – preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul privat al Statului nr. 76.321/13.08.2015, încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie, precum şi Procesul – verbal de delimitare nr. 1965/23.02.2015. Prin această hotărâre nu s-a dispus obligarea comisiei locale la restituirea către Agenția Domeniilor Statului a terenului primit în baza protocolului. În vederea restituirii terenurilor care au făcut obiectul Protocolului de predare – preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul privat al Statului nr. 76.321/13.08.2015 de către Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie, Agenția Domeniilor Statului a promovat o acțiune civilă, având ca obiect fond funciar, care a format obiectul dosarului nr. 7609/306/2017, aflat pe rolul Judecătoriei Sibiu. Prin acţiunea civilă formulată de reclamanta Agenţia Domeniilor Statului, în contradictoriu cu pârâţii Primăria Oraşului Cisnădie, Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie şi titularii proceselor – verbale de punere în posesie întocmite de către Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie anterior pronunțării Deciziei civile nr. 1197/28.11.2016 a Tribunalului Sibiu, s-au solicitat următoarele:
constatarea nulităţii absolute a proceselor – verbale de punere în posesie, încheiate de Primăria Oraşului Cisnădie, în baza Protocolului de predare – preluare terenuri cu destinaţie agricolă nr. 76.321/13.08.2015, încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie, cu consecinţa obligării comisiei la returnarea terenurilor ce fac obiectul proceselor verbale, pe bază de protocol de predare – preluare, Anexa nr. 1 – 26 poziţii; obligarea Primăriei Oraşului Cisnădie şi a Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie la returnarea către Agenţia Domeniilor Statului, pe bază de protocol de predare – preluare, a terenurilor cuprinse în procesele – verbale de punere în posesie nesemnate de titularii dreptului, încheiate nelegal „DIN OFICIU” de primărie sau semnate de „martori”, Anexa nr. 2 – 20 poziții.
Prin sentinţa civilă nr. 4978/16.11.2020, pronunțată de Judecătoria Sibiu – Secția Civilă în dosarul nr. 7609/306/2017, s-au dispus următoarele:
admiterea în parte a acțiunii civile formulate și precizate de reclamanta Agenția Domeniilor Statului, admiterea cererii de intervenție accesorie formulate de S.C. „HORTICOLA INTERNAȚIONAL SEVIȘ” S.R.L. – în
insolvență; anularea unui număr de 26 procese verbale de punere în posesie încheiate de pârâta Primăria orașului Cisnădie cu pârâții persoane fizice și antecesorii acestora, înscrise în Anexa nr. 1 la acțiunea civilă formulată de reclamanta Agenția Domeniilor Statului; obligarea pârâtei Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie la predarea către reclamantă a suprafeței de teren ce face obiectul proceselor – verbale de punere în posesie anulate; respingerea în rest a acțiunii civile.
Prin decizia civilă nr. 69/15.02.2022, definitivă, Tribunalul Sibiu – Secția I Civilă a dispus, în esență, următoarele:
anularea în parte a sentinței civile nr. 4978/16.11.2020, precum și a încheierii de ședință din data de 01.07.2019, pronunțate de Judecătoria Sibiu și trimiterea cauzei spre rejudecare Judecătoriei Sibiu;
menținerea dispozițiilor sentinței civile apelate cu privire la respingerea cererii de obligare a Primăriei Orașului Cisnădie, prin Primar și Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie, referitor la returnarea către reclamantă a terenurilor cuprinse în procesele – verbale de punere în posesie indicate în Anexa 2 a acțiunii (n.n. – în număr de 20).
Având în vedere dispozițiile hotărârilor judecătorești menționate mai sus, prin adresa nr. 11.124/17.06.2022, înregistrată la O.C.P.I. Sibiu cu nr. 4242/17.06.2022, Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie a transmis Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu documentația în vederea emiterii titlurilor de proprietate în baza proceselor verbale de punere în posesie menționate în anexa 2 la acţiunea civilă formulată de reclamanta Agenţia Domeniilor Statului și în Decizia civilă nr. 69/15.02.2022,
definitivă, a Tribunalului Sibiu. Întrucât s-a considerat că terenul care a făcut obiectul Protocolului de predare – preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul privat al Statului nr. 76.321/13.08.2015 nu se mai află la dispoziția Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie deoarece a fost anulat prin Decizia civilă nr. 1197/28.11.2016, pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 9862/306/2015, prin adresa nr. 4242/10.10.2022, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Sibiu cu nr. 19.824/10.10.2022, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu a solicitat Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu un punct de vedere cu privire la posibilitatea emiterii titlurilor de proprietate în baza proceselor verbale de punere în posesie cuprinse în Anexa 2 a acțiunii civile care a făcut obiectul dosarului civil nr. 7609/306/2017.
Pe de altă parte, prin adresa nr. 18.769/10.10.2022, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Sibiu cu nr. 20.221/14.10.2022, Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie a solicitat efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea emiterii titlurilor de proprietate cu privire la imobilele terenuri care au făcut obiectul proceselor verbale de punere în posesie cuprinse în Anexa 2 a acțiunii civile care a făcut obiectul dosarului civil nr. 7609/306/2017.
Având în vedere situația concretă expusă pe larg, s-a ridicat problema dacă emiterea titlurilor de proprietate pe amplasamentele care au făcut obiectul protocolului de predare primire anulat de instanța de judecată mai este posibilă, întrucât terenul nu se mai află la dispoziția Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie. Condițiile legale pentru emiterea titlurilor de proprietate prevăzute atât în Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările și completările ulterioare, cât și în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu şi modului de lucru al acesteia cu comisiile comunale/orăşeneşti/municipale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, aprobat prin Hotărârea Comisiei Judeţene nr. 1521/31.05.2022 nu sunt îndeplinite. În acest sens, menționăm că potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările și completările ulterioare, ”Pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie şi schiţele terenurilor, comisia judeţeană emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 20. Documentaţiile se trimit în două exemplare, dintre care unul se reţine şi se depozitează la arhiva oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară. (…)”. În același sens, reglementează și art. 38 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu şi modului de lucru al acesteia cu comisiile comunale/orăşeneşti/municipale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, aprobat prin Hotărârea Comisiei Judeţene nr. 1521/31.05.2022.
Pentru pozițiile 1 și 4 din anexa nr. 2 a acțiunii civile susmenționate au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive prin care Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu a fost obligată să emită titlurile de proprietate, respectiv Sentința civilă nr. 5607/03.12.2018 pronunțată de Judecătoria Sibiu – Secția civilă în dosarul nr. 7214/306/2017, rămasă definitivă la data de 30.05.2022 prin Decizia civilă nr. 418/30.05.2022 pronunțată de Tribunalul Sibiu – Secția I Civilă, și Sentința civilă nr. 1463/22.03.2018 pronunțată de Judecătoria Sibiu – Secția civilă în dosarul nr. 7525/306/2017, rămasă definitivă la data de 14.10.2022 prin Decizia civilă nr. 685/14.10.2022 pronunțată de Tribunalul Sibiu – Secția I Civilă.
Față de starea de fapt existentă, nu se poate reține o identitate de situație între aceste două poziții și celelalte 18 poziții din anexa 2 a acțiunii. Prin adresa nr. 20.677/19.10.2022, Instituția Prefectului – Județul Sibiu a solicitat Comisiei Locale de Fond Funciar Cisnădie să procedeze cu celeritate la întocmirea documentațiilor necesare emiterii titlurilor de proprietate pentru pozițiile 1 și 4 din anexa nr. 2 a acțiunii, precum și la înaintarea acestora Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară”.

V-am prezentat în întregime poziţia celor două părţi.

Urmărește Sibiu 100% în Google News

Publicitate

Publicitate

spot_img
Ultimele știri

ULTIMA ORĂ/FOTO: 4 autoturisme implicate într-un eveniment rutier în lanț, pe DN 1

UPDATE: Potrivit IPJ Sibiu, traficul rutier s-a reluat, se circulă pe ambele sensuri.ȘTIRE INIȚIALĂ: Traficul rutier pe DN1, la...

Știri pe același subiect