19.1 C
Sibiu
sâmbătă, aprilie 13, 2024

Două milioane și jumătate de lei, amenzi pentru muncă „la negru”

Cele mai citite

Principala temă a ședinței Comisiei de Dialog Social de astăzi, de la Prefectură, a vizat Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu: ”Obiectivele acțiunilor de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securității, sănătății și al relațiilor de muncă, la angajatorii care desfășoară activități de construcții în anul 2023”, prezentată de Alexandru Stănilă, inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu.

Construcţiile reprezintă un domeniu de activitate în care se produc un număr mare de accidente de muncă datorate în principal următoarelor caracteristici, care, în mare măsură, coincid cu aspectele generale de pe piaţa muncii: nivel scăzut al pregătirii lucrătorilor; caracterul sezonier al lucrărilor; modificarea continuă a mediului de muncă; modificarea la un interval de timp relativ mic a locaţiei; procent ridicat de lucrători fără forme legale și pericole de accidentare generate de mediul şi specificul activităţii.

În ceea ce privește munca nedeclarată, au fost identificate în timpul controalelor ITM Sibiu mai multe nereguli. Au fost aplicate 48 sancțiuni în valoare totală de 2.500.000 lei pentru 168 persoane, din care:

38 amenzi în valoare totală de 2.220.000 lei pentru primirea la muncă a 150 persoane fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; 6 amenzi în valoare totală de 240.000 lei pentru primirea la muncă a 12 persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; o amendă în valoare de 40.000 lei pentru primirea la muncă a 2 salariaţi în perioada în care aceștia au contractul individual de muncă suspendat și 3 avertismente pentru primirea la muncă a 4 persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității.

Nereguli peste nereguli

Prin acţiunile de control desfășurate în cele două domenii, SSM şi RM, au putut fi identificate problemele cu care se confruntă în prezent angajatorii. Abaterile de la prevederile legale în domeniul Sănătate și Securitate în Muncă, identificate în timpul controalelor au fost:

 • Schelele montate şi folosite de către angajatori nu erau asigurate, la momentul controalelor, cu balustrade de protecție și sau mână curentă suficiente, pe toată suprafaţa lor, lipsesc platforme și borduri de protecție, creându-se astfel un risc iminent de cădere de la înălţime pentru lucrători;
 • Angajatorii nu au luat măsuri de asigurare/ amenajare a locului de muncă la înălţime; angajatorii nu au luat măsuri în vederea controlului cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a prevederilor legale în domeniul SSM in ceea ce privește utilizarea mijloacelor/ EIP de protecție împotriva riscului de cădere de la înălţime, respectiv a lucrului în zonele expuse riscului de prăbuşire a malurilor/ cădere de la înălţime în săpăturile neprotejate prin lucrători desemnați, prin propria competenţă sau prin servicii externe;
 • Angajatorii nu au asigurat existenta si utilizarea mijloacelor de protecție colectiva împotriva riscului de surpare a terenului prin sprijiniri de maluri, taluzări etc.;
 • Angajatorii nu au luat măsuri de păstrare la locurile de muncă a fişelor de instruire individuale însoţite de copii ale ultimilor fişe de aptitudini completate de către medicul de medicina muncii, pentru lucrătorii aflați la punctele de lucru, nefiind astfel dovedită asigurarea unei instruiri adecvate în domeniul SSM;
 • Nu au fost luate măsuri de verificare a existentei măsurătorilor, semnalizării şi îngrădirii instalaţiilor electrice existente la locurile de muncă;
 • Beneficiarii unor lucrări nu au luat măsuri de întocmire și ținere la zi a Registrului de Coordonare pon numirea de către acesta a unui Coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării.

Abaterile de la prevederile legale în domeniul Relații de Muncă, identificate în timpul controalelor au fost:

 • primirea la muncă a 150 persoane fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă
 • primirea la muncă a 16 persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii,
 • primirea la muncă a 2 salariaţi în perioada în care aceştia au contractul individual de murică suspendat,
 • angajatorul nu face dovada acordării repausului de 24 ore in cazul duratei zilnice a timpului de munca de 12 ore,
 • neincluderea repartizării programului de lucru în contractele de muncă cu timp parţial;
 • neacordare drepturi salariale;
 • neevidenţierea în foile colective de prezenţă a tuturor orelor de muncă prestate de salariaţi,
 • erori în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nestabilirea în contractele de muncă a sporului pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal şi neacordarea acestuia salariaţilor care au prestat activitate în zilele de sâmbăta şi duminica,
 • nerespectarea prevederilor privind repausul săptămânal;
 • lipsă CIM la locul de desfăşurare a activității etc.

Urmărește Sibiu 100% în Google News 

spot_img
spot_img
Ultimele știri

Lansarea candidaților PNL Sibiu la alegerile locale. Show-electoral și propagandă liberală

Cosmin PALPNL Sibiu și-a lansat candidații pentru alegerile locale din 9 iunie, vineri seara, la Redal Expo.Raluca Turcan, președintele...
spot_img
Shortcode field is empty!

Știri pe același subiect